Natuurrampen - Aardbevingen

17 belangrijke vragen over Natuurrampen - Aardbevingen

Wat is/Waaruit bestaat de aardkorst?

De buitenste laag van de aarde, het is een hard gesteente. Het bestaat uit stukken oceaanbodem en stukken continent.

Welke natuurrampen ontstaan door dingen die buiten de aarde plaatsvinden

  • Orkaan
  • tornado's
  • overstromingen

Verklaar waarom het binnen in de aarde ontzettend warm is

Toen de aarde net gevormd werd was het een gloeiende bol gesteente, steen is een slechte geleider en koelt niet snel af. Maar ook radioactiviteit houdt het binnenste van de aarde warm doordat daar energie bij vrijkomt.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe worden aardbevingen gemeten?

Aardbevingen kun je meten met een seismograaf.
De kracht van een aardbeving wordt bepaald aan de hand van de Schaal van Richter.

2a. Omschrijf met eigen woorden het begrip epicentrum. Taboewoorden (woorden die je niet mag gebruiken: recht & beweging.

Nakijk-boekje: Plek op de aardkost precies boven de plaats waar twee platen ten opzichte van elkaar verschoven zijn.


2b. Sommige mensen vinden aardbevingen moeilijk te begrijpen. Waarom schuiven platen niet gewoon gladjes onder of langs elkaar, waarom gaat dat met schokken. Probeer dit verschijnsel of een beeldende manier duidelijk te maken door het te vergelijken met het verschuiven van een zware kast. Gebruik maximaal 50 woorden.

Naijk-boekje: Net als bij een zware kast krijg je er in het begin geen beweging in omdat de platen klem zitten. Dan schieten ineens de platen los en verschuiven ze met een schok ten opzichte van elkaar.


Bekijk bron 5 en bron 7.
2c. Waarom komen in gebieden met een lichtgele legendakleur geen of nauwelijks aardbevingen voor?

Nakijk-boekje: Omdat die gebieden niet in de buurt van botsende platen liggen.


Bekijk bron 5 en bron 7.
2d. Hoe kun je zien dat de aardplaten aan de westzijde en niet aan de oostzijde ondr beide Amerika's duiken?

Nakijk-boekje: Dat kun je zien omdat aan de westzijde aardbevingen voorkomen.


Bekijk bron 5 en bron 7.
2e. Wat bewijst het feit dat je elk jaar nieuwe foto's van aardbevingen in het leerboek kunt zetten?

Dat de platentektoniek niet stopt en dat platen blijven bewegen.

3a. Hoe diep ligt de oceaanbodem ten westen van Zuid-Amerika, op 20gr. Z.B. en 75gr W.L.?Nakijk-boekje: Tussen -4000 en -6000


3b. Hoe diep ligt de oceaanbodem in de Atacamatrog?

Nakijk-boekje: Tussen -6000 en -8000


3c. Wat gebeurt er bij de Atacamatrog?
De Peru-Chilitrog, ook wel de Atacamatrog, is een trog van max. 8.065 meter diep. De trog ligt in het oosten van de Stille Oceaan, aan de kust van Chili en Peru. De Atacamatrog is ontstaan door de subductie van de Nazcaplaat onder de Zuid-Amerikaanse plaat. Hier schuift langzaam de oceaanbodem onder het Amerikaanse continent Zuid-Amerika. Hier branden kleine stukjes oceaanbodem weg in de lava. Hierdoor ontstaan de heuvels aan de oostkust van Chili en Peru. (bron: wikipedia)

Nakijk-boekje: Hier schuift de oceaanbodem onder het Zuid-Amerikaanse continent.


3d. Waardoor ontstaan in bron 7 aardbevingen? Zet onderstaande zinnen in de juiste volgorde, begin bij C.
A. De oceaanbodem zit klem tegen het continent
B. De schok is een aardbeving
C. De oceaanbodem wil naar beneden
D. De druk wordt te groot
E. De oceaanbodem schiet plotseling onder het continent.

Nakijk-boekje: C A D E B


Aardbevingen worden geregistreerd met aardbevings-meters of seismografen. Deze apparaten meten nauwkeurig trillingen in de aarde. In figuur 5 zie je zo'n gemeten trilling tijdens een aardbeving.
4a. Hoelang duurde deze aardbeving?

Nakijk-boekje: 5 minuten.


4c. In welke minuut doet de situatie van zin 1 (iedereen denkt dat de beving al voorbij is) zich voor?

Nakijk-boekje: In de zevende minuut.


4d. Maak de volgende zin af. De mensen dit in dit gebied sterven als gevolg van branden en gasontploffingen overlijden niet tijdens de eerste zes minuten van figuur 5 omdat...

Nakijk-boekje: .. omdat de aardbeving eerst elektriciteitskabels moet lostrekken en gasleidingen moet vernielen voordat branden en ontploffingen kunnen optreden.

Vraag 5.
Bekijk figuur 6 met de schaal van Richter. (leren? zie blz 74)
Neem dan de cijfers van de zinnen over in je schrift en zet er de bijbehorende kracht achter op de schaal van Richter. kies voor deze bevingen uit: 1- 2,5 - 4 - 7,5 - 9,5 - 12.
1. De zware aardbeving van 17 augustus 1998 in Turkije.
2. Bij passerende treinen trilt het schilderij aan de muur.
3. Lichte aardbeving; er ontstaan scheuren in de muren.
4. De allerzwaarste aardbeving die ooit is gemeten.


Nakijk-boekje:
1. 7.5
2. 2.5
3. 4
4. 9.5 Chili

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo