Samenvatting: Algemene Managementkennis

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Algemene Managementkennis

 • 1 Maatschappij en Organisatie

 • 1.2 Inleiding

 • Om welke 3 redenen leven mensen samen?

  1. Het is praktisch: Samenleven = samenwerken, is noodzakelijke voorwaarde om te overleven. Geborgenheid, bescherming, veiligheid.
  2. Het is prettig: Mensen hebben andere mensen nodig. Samenwerken, feesten, praten, en om zich mee te vergelijken.
  3. Het is nuttig: Mensen leren van elkaar, kunnen niet zonder elkaar.
 • 1.3 Organisatie en management

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Geef enkele voorbeelden van formele en informeel gestructureerde organisaties.

  • Formele gestructureerde organisaties: politie, brandweer, grote ondernemingen.
  • Informeel gestructureerde organisaties: voetbalelftal, schaakclub.
 • Alle organisaties hebben gemeenschappelijke elementen.Het duidelijkste element is een doel.Waarom hebben organisaties een doel?

  Organisaties hebben zonder doel geen bestaansrecht.
  Alle organisaties hebben een vast programma om hun doel te verwezenlijken. Zonder doel (plan) zal geen enkele organisatie effectief zijn.
 • Wie helpen de doelen van een organisatie te verwezenlijken?

  Alle organisaties, leiders of managers die de verantwoordelijkheid hebben, moeten de doelen van de organisatie helpen verwezenlijken.
  Zonder effectief management zal de organisatie waarschijnlijk falen of tekortschieten.
 • Wie speelt in elke organisatie een sleutelrol voor het verwezenlijken van de doelen van de organisatie?

  Het middle management speelt in elke organisatie een sleutelrol.
  De middle manager hoort bij de leiding. Hij geeft direct leiding aan de medewerkers / chefs die direct betrokken zijn bij de uitvoering op de werkvloer. In de visie van het topmanagement is de middle manager de persoon die duidelijk zicht heeft op de concrete dagelijkse praktijk.
 • Wat staat centraal in het dagelijkse werk van de middle manager?

  Communiceren en organiseren.
  De middle manager is voortdurend bezig met communiceren: met zijn ondergeschikten, collega's en topmanagement.
  Communiceren is nooit een doel op zich, maar een middel om te organiseren.  
 • Wanneer is er sprake van een open systeem?

  Organisaties staan in voortdurend contact met de omgeving.
  Dit leidt uiteraard tot een zeer complex geheel vol wisselwerking.
  Er is dan sprake van een open systeem.
 • In een open systeem gedraagt een organisatie zich met en naar de omgeving. Hoe uit zich de sociale verantwoordelijkheid zich in de sociale beleidsvoering?

  Gangbare maatschappelijke eisen leggen op de organisatie een morele druk het beleid zo goed mogelijk uit te voeren en zich te verantwoorden over verrichte activiteiten.
  Dit sociale beleid wijkt af van het zuiver bedrijfseconomisch beleid en gaat verder dan wettelijk is voorgeschreven of contractueel is overeengekomen.
 • Voor een effectieve en efficiënte werking gelden eisen (en ook wetten), waaraan de organisatie moet voldoen. Deze eisen bepalen de wijze waarop de activiteiten verricht kunnen worden.Noem enkele van deze eisen.

  • Contacten: menselijke contacten mogelijk maken, waardoor relaties ontstaan.
  • Eenvoud: alleen noodzakelijke handelingen worden verricht.
  • Flexibiliteit: continue aanpassingen aan wijzigende omstandigheden.
  • Duidelijkheid: ieder kent zijn plaats in de organisatie.
  • Rechtlijnigheid: aangeven aan wie verantwoording verschuldigd is.
 • 1.3.1 Oranisaties dienen de samenleving

 • Waarvoor dienen organisaties de samenleving?

  Organisaties zijn sociale instellingen waarin bepaalde aanvaarde waarden en behoeften van de cultuur tot uitdrukking komen. Ze bieden de mogelijkheid samen te leven en als samenleving doelen te bereiken en te verwezenlijken. Ze dienen de samenleving doordat ze de wereld tot een betere, veiligere en prettigere plaats om te leven maken.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Algemene Managementkennis