Gelijker dan anderen

22 belangrijke vragen over Gelijker dan anderen

3.In welk land is de machtsafstand het grootst?

Maleisië.

4.Wat is opvallend bij de scores voor machtsafstand?

Dat de hoogste scores te vinden zijn in Latijnse landen, Aziatische landen en Oost-Europese landen.

6.Definieer het begrip machtsafstand.

De mate waarin mensen met minder macht in een organisatie of land accepteren en verwachten dat er verschillen in macht zijn.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

7.Studenten die uit landen komen met een lagere MAI scoren hoger op een tweetal waarden. Welke?

Op voorzichtigheid en het vermogen om zich aan te passen.

8.Wanneer we functies met betrekking tot machtsafstand vergelijken, wat valt dan op?

Dat lager gewaardeerde functies hoger scoren op MAI en dat hoger gewaardeerde functies juist lager scoren op MAI.

9.Benoem drie kenmerken van gezinnen in een omgeving met een grote machtsafstand.

Kinderen dienen hun ouders te gehoorzamen, respect te hebben voor iedereen die ouder is en er is afhankelijkheid van de ouders.

10.Wat is kenmerkend binnen samenlevingen met een grote machtsafstand met betrekking tot werk?

Ouders binnen samenlevingen met een grotere machtsafstand werken vaker fulltime.

11.Op welke wijze komt machtsafstand tot uiting op school?

De machtsafstand komt tot uiting in de relatie tussen leerlingen en docenten.

12.Hoe wordt een leraar in een omgeving met grote machtsafstand genoemd?

Een goeroe.

13.Wat is kenmerkend voor een samenleving met een grote machtsafstand met betrekking tot gezondheidszorg?

De consulten die worden gegeven zijn in deze omgeving kortingen en ook is er minder flexibiliteit omtrent de uitwisseling van de informatie.

14.Waarop richt het onderwijsbeleid zich vooral in samenlevingen met een kleine machtsafstand?

Op de hogere niveaus.

15.Wat is verschillend in de wijze waarop patiënten artsen zien in omgevingen met een kleine of grote machtsafstand?

In omgevingen met een kleine machtsafstand worden patiënten en artsen als gelijken gezien, terwijl in omgevingen met een grote machtsafstand patiënten onderdanig zijn aan artsen.

16.Wat is kenmerkend voor omgevingen met een grote machtsafstand met betrekking tot werkrelaties?

Hier is het verschil in hiërarchie erg aanwezig.

17.Hoe wordt het verschil tussen hand- en kantoorwerk gezien in omgevingen met een kleine machtsafstand?

Beide zijn gelijk aan elkaar.

18.Hoe kijkt men in een omgeving met een kleine machtsafstand aan tegen de scheiding tussen kerk en staat?

Dit dient strikt gescheiden te blijven.

19.Wat kenmerkt landen die Chinese invloeden hebben ondergaan?

Een bovengemiddelde machtsafstand.

20.Wat is het verschil tussen een grote en kleine machtsafstand met betrekking tot verandering van het politieke systeem?

Het politieke systeem verandert door evolutie in omgevingen met een kleine afstand, en door revolutie in omgevingen met een grote machtsafstand.

21.Wat is het verschil tussen een grote en kleine machtsafstand met betrekking tot inkomensverschillen?

In omgevingen met een kleine machtsafstand zijn de inkomensverschillen gering en worden die verkleind door het belastingsysteem, terwijl in omgevingen met een grote machtsafstand deze verschillen juist groot zijn en ook nog eens worden vergroot door het belastingsysteem.

22.Welke invloed heeft taal op machtsafstand?

De Romaanse taal zorgt vaak voor een hoge machtsafstand, terwijl de Germaanse taal juist zorgt voor een lage machtsafstand.

23.Welke drie kenmerken voorspellen machtsafstand?

De welvaart (meer rijkdom zorgt voor een kleinere machtsafstand), de geografische breedte (hogere breedte leidt tot minder machtsafstand) en het aantal inwoners (meer inwoners leidt tot meer machtsafstand).

24.Benoem drie van de zes factoren die samenhangen met meer rijkdom en minder machtsafstand.

Beter onderwijs, meer steden en een grote middenklasse.

25.Wat kan er gezegd worden over de toekomst van de machtsafstanden en de verschillen hierin tussen landen?

Waarschijnlijk zullen deze verschillen nog lang voort blijven bestaan, gezien de oeroude wortels die hieraan ten grondslag liggen.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo