Man, vrouw en m/v

21 belangrijke vragen over Man, vrouw en m/v

1.Welke mening hebben Amerikanen over Nederlanders?

Dat Nederlanders veel te bescheiden zijn.

2.Welke waarden spelen in een mannelijke samenleving meer een rol in de werkomgeving?

Uitdaging, erkenning, inkomen en promotie.

3.Welke waarden spelen in een vrouwelijke samenleving meer een rol in de werkomgeving?

Woonomgeving, samenwerking, zekerheid en goede relaties met een chef.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

4.Definieer de dimensie Mannelijkheid tegenover Vrouwelijkheid.

Mannelijke samenlevingen kennen duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen: mannen zijn harder en assertief en gefocust op succes, terwijl vrouwen meer teder en gericht op de kwaliteit van het leven zijn. Vrouwelijke culturen kennen geen duidelijke scheiding tussen mannen en vrouwen: beide zijn teder en gericht op de kwaliteit in het leven.

8.Wat valt op wanneer de scores op bepaalde waarden tussen mannen en vrouwen vergeleken worden (in hetzelfde land)?

In mannelijke landen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groter, terwijl in vrouwelijke landen deze verschillen minder zijn.

9.Noem een typisch mannelijke functie.

Verkoper.

10.Hoe is de taakverdeling tussen mannen en vrouwen in een masculiene cultuur?

Mannen zorgen voor het geld en de vrouwen nemen de zorgtaken op zich.

11.Op basis waarvan kiezen jongens hun spelletjes in een masculiene cultuur?

Om te wedijveren.

12.Beschrijf de term feminisme in een masculiene cultuur.

Het is voor vrouwen ook mogelijk posities van mannen te bekleden.

13.Hoe kijkt men in een vrouwelijke cultuur aan tegen homoseksualiteit?

Homoseksualiteit is normaal.

14.Welke leerlingen prijst men in een mannelijke samenleving?

Goede leerlingen.

15.Wat is het verschil tussen leerlingen uit een mannelijke cultuur en leerlingen uit een vrouwelijke cultuur?

Leerlingen uit een mannelijke cultuur proberen uit te blinken en de beste te zijn. Leerlingen uit een vrouwelijke cultuur stellen zich wat terughoudender op.

16.Op basis waarvan maakt men een keuze voor het beroep in een vrouwelijke cultuur?

Op basis van interesse.

18.Wat is het verschil in het gebruik van internet in mannelijke en vrouwelijke culturen?

In mannelijke culturen gebruikt men het internet meer voor informatie, terwijl men in vrouwelijke culturen het internet gebruikt als persoonlijk communicatiemiddel.

19.Welke zaken zijn belangrijk wanneer men mannelijke en vrouwelijke culturen vergelijkt ten opzichte van de staat?

Hulp aan armen, milieubescherming en solidariteit met zwakkeren in de samenleving.

21.Welke industrieën ziet men vaak bij mannelijke culturen?

Fabricage en bulkchemie.

22.Hoe kijkt men in mannelijke culturen aan tegen de hulp voor armen?

Armen moeten voor zichzelf zorgen.

23.Welke cultuur richt zich meer op de bescherming van het milieu?

De vrouwelijke cultuur.

24.In welke culturen ziet men meer kiezers die links stemmen?

In vrouwelijke culturen.

25.Waar komt het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke culturen vandaan?

Hierover werd al gesproken in het scheppingsverhaal in de bijbel.

26.Wat is de relatie tussen leeftijd van de bevolking en de mate van vrouwelijkheid of mannelijkheid?

Hoe ouder de bevolking, des te meer vrouwelijke waarden zij eraan overhouden.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo