Samenvatting: Arbeidsovereenkomstenrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van arbeidsovereenkomstenrecht

 • 1 De arbeidsovereenkomst

 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar gaat het artikel van van der Heijden 'Een nieuwe rechtsorde van arbeid (1997) vooral over?

  Over de grondslagen van het arbeidsrecht en de gevolgen voor de samenleving.
 • 3 Aangaan, voortzetten, wijzigen en overgaan van een arbeidsovereenkomst

 • 3.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is naast het arbeidsovereenkomstenrecht ook de alg regels voor een Ovk van toepassing?

  Omdat het een Ovk is.
 • 3.2.1 Vereiste 1: aanbod en aanvaarding

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 2 wilsverklaringen zijn noodzakelijk wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst?

  1. Aanbod ene partij (wg) en 2. aanvaarding daarvan door de andere partij (wn)
 • Als wg Jansen aan wn Piet een aanbod doet van 1.200 salaris en Piet zegt dat hij 1.300, is er dan sprake van een arbeidsovereenkomst? motiveer

  Geen sprake van arbeidsovereenkomst omdat er geen overeenstemming is (er moet aanvaarding zijn van het aanbod)
 • Moeten secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskosten, kleedgeld etc.) ook in het aanbod voor een arbeidsovereenkomst worden vermeld?

  Nee.
 • Op welk moment precies komt een overeenkomst tot stand?

  Als een aanbod in juridische zin wordt aanvaard. Ook mondeling.
 • Als een aanbod op schrift wordt gesteld en de wn wil hierover nadenken, wanneer komt dan de overeenkomst tot stand? Hoe gesteld in BW? Hoe noemen we dit?

  Art. 6:224 jo 3:37 BW Ontvangsttheorie. Op het moment dat de aanbieder de verklaring (aanvaarden aanbod) ontvangt is de overeenkomst ontstaan.
 • Welke nuancering is aangebracht in de Ontvangsttheorie?

  In lid 3 art. 3:37. hierin worden omstandigheden genoemd dat de verklaring geacht wordt te zijn ontvangen/bereikt ondanks dat deze niet of niet tijdig is bereikt. Bv wn aanvaarding opgestuurd, volgende dag bereikt en gelezen (deze dag is een ovk ontstaan).
 • Welke essentiële elementen moet het juridische aanbod bevatten?

  1. Aard van de werkzaamheden. 2. Loon. 3. Aantal uren per week
 • 3.2.2 Veresiste 2: handelingsbekwaamheid van partijen

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer is een natuurlijk persoon niet handelingsbekwaam? In het algemeen.

  Minderjarigheid, art. 1:233, eerste lid iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Art. 1:234, eerste lid, minderjarige is bekwaam om rechtshandelingen te verrichten mits met toestemming van wettelijke vertegenwoordigers, voor zover de wet niet anders bepaalt

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Arbeidsovereenkomstenrecht