Samenvatting: Basiscursus Recht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Basiscursus recht

 • 3 Objectief recht, subjectief recht en rechtssubject

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3
  Laat hier meer flashcards zien

 • 3.1 Publiekrecht versus privaatrecht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • In het privaatrecht wat in principe individuele belangen regelt kunnen wel algemene belangen in het geding zijn, noem een voorbeeld.

  Het is in ieders belang zich aan koopcontracten te houden, anders wordt het handelsverkeer onvoorspelbaar, dit heeft weer een negatieve invloed op de welvaart van het land.
 • Welke twee kenmerken onderscheid het privaatrecht van het publiekrecht in het tekstboek?

  Privaatrecht - burger zelf initiatief nemen tot handhaving, wanneer hij in zijn belangen geschaad is.

  Privaatrecht -individuele belangen zijn voorwerp van regeling
  Publiekrecht - algemene belangen zijn voorwerp van regeling
 • De WVW valt onder publiekrecht en bevat zowel bestuursrecht als strafrecht. Voor welk artikel in de WVW geldt dat deze eigenlijk privaatrecht bevat?

  Art. 185 WVW Civiele aansprakelijkheid.

  • 1. Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of - indien er een houder van het motorrijtuig is - de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.


 • Waarom is art 110 WVW (rijbewijsplicht) zowel van algemeen belang als individueel belang?

  Het is van algemeen belang dat personen die een motorvoertuig besturen dit kunnen. Individueel kan het van belang zijn, vanwege de gevaarsetting die ontstaan als mensen zonder rijbewijs rijden. Je kunt daar individueel slachtoffer van worden. Dit is vooraf echter onbekend, dus de individu kan niet vragen om handhaving. Daarom doet de overheid dit voor de 'toekomstige slachtoffers'.
 • 3.2 Strafrecht en staatsvorming

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom hadden machthebbers er belang bij dat het in hun gebied rustig bleef en hoe bewerkstelligden ze dit?

  Met het oog op de handel en hun eigen machtspositie. Zij verboden eigenrichting en monopoliseerden geweldsmiddelen.
 • Er kan een grote discrepantie liggen tussen de omvang waarop de samenleving de ernst van een norminbreuk waardeert en de omvang van de schade. (bv vrouw die uitglijdt over een bananenschil, die wekenlang in het ziekenhuis moet verblijven en een vrouw waarvan het tasje wordt geroofd die alleen met een pleister af kan.) Welke ontwikkeling zorgt ervoor dat dit verschil gecorrigeerd wordt?

  Er is een ontwikkeling gaande waarin ook immateriele schade wordt vergoedt, dit corrigeert het verschil enigszins
 • 3.4 Klachtdelicten

 • Een klachtdelict is bijvoorbeeld art. 261 belediging. Noem een reden waarom een slachtoffer niet wil dat de overheid vervolging instelt.

  Een strafproces kan veel publiciteit met zich meebrengen. Dit kan het slachtoffer nog meer schade toebrengen. art. 261 heeft een privaatrechterlijk element aangezien een so zelf mag bepalen of hij wil dat vervolging in wordt gesteld.
 • 3.5 Dwingend recht versus regelend (aanvullend) recht

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer zal de rechter doorgaans de dwingrechtelijke bepalingen toepassen?

  Wanneer een van de partijen de zaak voorlegt. Anders kunnen de partijen in afwijking van hun dwingend recht handelen totdat de overheid ingrijpt.
 • Noem een voorbeeld waarbij de overheid individuele personen beschermt tegen hun eigen onverstand of zorgeloosheid.

  Minderjarigen zijn (gedeeltelijk) handelingsonbekwaam, zij kunnen wel handelingen verrichten, maar hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen deze handelingen vernietigen. Bijvoorbeeld bij een koopovereenkomst.
 • Noem een voorbeeld waarbij de overheid de economische zwakkere beschermt?

  Het ontslagrecht. Dit komt ook veel voor in het goederenrecht.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart