Samenvatting: Beleidsinstrumentatie | 9789059313613 | J H J van den Heuvel

Samenvatting: Beleidsinstrumentatie | 9789059313613 | J H J van den Heuvel Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Beleidsinstrumentatie | 9789059313613 | J.H.J. van den Heuvel.

 • 1 Van probleem tot beleid

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Via welke route loopt beleid? Noem de 7 stappen

  probleemanalyse - Beleidsprobleem - beleidsalternatieven - keuze alternatief- uitwerking beleidsvoornemens - beleidsuitvoering - beleidsevaluatie 
 • noem twee voorbeelden van onvoorziene problemen tijdens het maken van beleid (KTITWO)

  Gebrek aan specialistische kennis 
  meer tijd nodig 
  nieuwe informatie die tot een wijziging moet leiden 
  transactiekosten 
  doelgroep andere wensen blijkt te hebben 
  of veranderingen in externe omgeving 
 • Waarom is het oplossen van een maatschappelijk probleem een te nauwe defenitie voor overheidsbeleid?

  Omdat de overheid ook doet aan: 
  1. problemen voorkomen
  2. samenleving rechtvaardig inrichten 
  3. welvaart bevorderen 
  4. maatschappij aangenamer te maken 
 • Wat is het imagoprobleem waar de overheid meer kampt?

  Niet effectief overheidsbeleid 
  afnemende publieke waardering 
  oorzaak --> Maakbare samenleving overkill aan regels en procedures 
 • De overheid heeft de mythe van bestuurbaarheid laten varen. Wat betekend dat?

  Dat wil zeggen dat de gedacht dat de staat maatschappelijke processen vanuit een centraal punt kan reguleren en beheersen heeft laten varen. 
 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • van welke factoren is afhankelijk of een maatschappelijke situatie als probleem ervaren wordt?

  de maatstaf
  de waarneming en de interpretatie of beoordeling van de bestaande situatie
  de oorzaken van het probleem 
  de verwachte gevolgen 
 • Wat is strategisch beleid?

  Meer oog voor het proces omdat de wijze waarop beleidsproces verloopt bijdraagt aan het bereiken van het gestelde doel. De nadrukt ligt dan op de weg waarlangs of de wijze waarop beleid moet worden gevoerd. 
 • Wat is de klassieke benadering van beleid?

  In de klassieke benadering worden beleidsinstrumenten ingezet om een of meer doelstellingen te bereiken ; Dat beleid wordt gezien in termen van doelen en middelen; operationeel beleid 
 • Aan welke twee voorwaarden moet een maatschappelijk probleem voldoen voordat de overheid zich er mee gaat bemoeien?

  1. moet manipuleerbaar zijn 
  2. het oplossen ervan moet uit een oogpunt van het algemeen belang tot de verantwoordelijkheid van de overheid gerekend worden 
 • 1.2 Maatschappelijk probleem

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer komt een maatschappelijke probleem op de politieke agenda?

  Als de politiek een maatschappelijke situatie tot probleem verklaart. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart