Samenvatting: Burgerschap, Sociaal Maatschappelijke Dimensie | nha

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Burgerschap, sociaal maatschappelijke dimensie | nha

 • 1 Burger en Samenleving sociaal maatschappelijke dimensie les 1

 • 1.2 Samenleving

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de kenmerken van een samenleving?

  Een samenleving is complex (diverse groepen mensen verschillen van elkaar in opvattingen meningen en wensen) en dynamisch (er zijn steeds bewegingen, vernieuwingen)

 • 1.3 openbare ruimte

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat zijn kenmerken van een openbare ruimte.

  Het kan buiten (park, sportveld, pleintje) en binnen (openbare gebouwen, discotheek enz..) zijn. Elke openbare ruimte kent zijn eigen gedragsregels.  Niet alle normen en regels zijn voor alle groepen hetzelfde. (jongeren en ouderen en een pleintje) 

 • Waarvoor is het meldpunt openbare ruimte, noem wat voorbeelden

  Om zaken die in een openbare ruimte stuk, kapot zijn of op een andere manier overlast veroorzaken.

  • losliggende stoeptegels
  • kapotte lantaarnpaal
  • zwefvuil
  • hondenoverlast
  • vernielingen
  • grafitti
  • wateroverlast
  • stank en geluidsoverlast van bedrijven.
 • Hoe wordt de leefbaarheid in openbare ruimtes verbeterd?

  1. door de ruimte niet als priveruimte te beschouwen
  2. door rekening te houden met (de wensen van) andere bezoekers
  3. door actief bij te dragen aan de leefbaarheid van de open ruimte
  4. eigen afval opruimen
  5. respect hebben voor de spullen in de open ruimte 
 • 1.4 cultuur en subculturen

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarin wijkt een subcultuur af van een hoofdcultuur.

  Subculturen hebben vaak eigen stijlen, taalgebruik en soms politieke voorkeur. Vb bepaald merk telefoon, muziek of schoenen.

 • Wanneer begon de vorming van jongerengroepen (subculturen)?

  In de jaren 60 van de vorige eeuw.

 • Noem een aantal voorbeelden van regionale culturele verschillen

  Zuinige zeeuwen, bourgondische brabanders, dialecten en carnaval in brabant en limburg.

 • 1.5 waarden en normen

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn officiele normen? Noem een voorbeeld.

  Als een grote meerderheid van de mensen een gedragsregel belangrijk vindt, dan wordt dat de officile norm. Dat gedrag wordt vastgelegd in regels. Zo gaan we ons gedragen. VB: Verkeersregels.

 • Wat zijn ongeschreven regels? Noem een voorbeeld.

  Gedrag wat we als normaal beschouwen, regels die we van huis uit meekrijgen. vb: hand geven, elkaar gedag zeggen.

 • Wat is het gevaar van ongeschreven regels?

  Dominante groepen kunnen hun waarden en normen vanzelfsprekend aan andere groepen gaan opleggen,  de norm wordt dan de maatstaf om situatie's of handelingen mee te beoordelen. goed, slecht, wenselijk of niet wenselijk.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart