Samenvatting: Business Control

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Business control

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Control orgnisaties

 • Wat is de definitie van management control en waarom richt het zich voornamelijk op managers?

  Deelaspect van management: specifiek richten op het vergroten van de kans dat manager van de onderneming doelgeicht verdrag vertonen waarmee de kans dat organisatie doestellingen worden behaald groter is.

  Het richt op managers om:
  1. Kertaak managers is lange termijn doelen vertalen in korte termijn
  2. Kortetermijn doelen vertalen in korte termijn acties
  3. Managers op verschillende tereinen spelen een cruciale rol in de planning en afstememing van afdelingen onderling
 • Wat is defintie van Goede control oftwel in control?

  Een oordeel kunnen vormen dat de kans op grote nadeling verassingen klein is. 

  Er is dus geen verband tussen de resultaten van een bedrijf en de mate van controle
 • Risicomanagement speelt een belangrijke rol in management control, hoe verhoudt zich dit tot elkaar?

  Risicomanagement is een deelaspect van management control.
 • Wat zijn 3 eisen voor het in control zijn?

  - Een goed management control systeem is resultaatgericht. In het MCS zijn duidelijke resultaten voor de managers en kan worden gemeten of deze resultaten ook behaald worden.

  - Toekomstgericht. Informatie over toekomstige risico's en hoe die risico's kunnen worden opgevangen

  - Efficient. De kosten (management  en personeel in control laten zijn) moeten in verhouding zijn met de baten (een verlaagde kans op onverwachte negatieve gebeurtenissen)
 • 1.2 Internal control en management control

 • Wat is de samenhang tussen internal control, external conrol en Management control?

  Internal control = organisatie kan een redelijke mater van zekerheid krijgt dat de medewerkers, managers en organisatie haar organisatiedoelstelling behaald en daar betrouwbaar over kan rapporteren

  internal control gaat dus om de juiste informatie verkrijgen en zijn daarmee een voowaarde voor een goed MCS

  Externaal control gaat over de mate van zekerheid dat ze op een juiste manier naar externe partijen worden gerapporteerd
 • 1.3 Management control als cybernetisch proces

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 4 onderdelen staan centraal bij het cybernetisch proces van management control?

  [Doel] -->

  Input -->   proces --> output
 • Welke beweging is te zien bij bedrijven en processen die buiten hun kernactivitieit ligt?

  Outsourcing
 • Wie is de controller in het proces? Hoe speelt een mechniashc proces een rol en welke 3 factoren van Merchant zijn er met betrekking tot het gedrag en controlproblemen?

  Manager is controleler. MCS houdt zich dus niet bezig met het mechanische proces met als voorbeeld een thermometer. 

  Controlproblemen:
  1. Gebrek aan richting. Manager weet niet goed wat er wordt verwacht
  2. Gebrek aan motivatie. Er is geen congruentie tussen organisatiedoelstelling en de individuele en peresoonlijke doelstellingen van manager
  3. Gebrek aan kunde/kennis. Manager is niet in staat om te voldoen aan doelstellingen of heeft niet de juiste middelen.
 • 1.4 Bouwstenen van mangement control

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Het boek ziet 3 bouwstenen van een goed mangement control. Welke zijn dit en hoe wertk 1.

  1. Marktbeheersing
  2. Cultuurbeheersing
  3. Administratie beheersing

  1. Marktbeheersing: managers worden door de markten gedwongen om volgens organisatiedoelstellingen te werken. Een verkoopmanager kan niets verkopen als er een te lage prijs is.
 • Wat is het marktfalen van bouwsteen 1. Marktbeheersing?  Hoe zorgen bedrijven intern voor marktwerking?

  1. Informatie-asymmetrie tussen vragers en aanbieders
  2. Producten en diensten niet homogeen
  3. Markten niet altijd toegankelijk vanwege georgrafische, technilogische en instituaitonele factoren (wet- en regelgeving)
  4. Niet elke organisatie streeft naar winstmaximalisatie

  Via transferpricing ontstaat intern een marktwerking

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Business Control