Cytoskelet, celdeling en celwandvorming - Celdeling

11 belangrijke vragen over Cytoskelet, celdeling en celwandvorming - Celdeling

Hoe heet het proces waarbij uit een cel twee cellen ontstaan met dezelfde genetische eigenschappen?

Celdeling

Wat zijn de 6 verschillende fases van celdeling?

 1. Profase: DNA condenseert
 2. Prometafase: afbraak van de kernenvelop
 3. metafase: alle chromatiden in het equatoriaal vlak
 4. anafase: chromatiden uit elkaar getrokken
 5. vroege telofase:  decondensatie van chromatides en maken kernenvelop
 6. telofase: decondensatie van chromatides en maken kernenvelop

Welk proces vindt plaats na de mitose?

Scheiding van het cytoplasma = cytokinese
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe vormen microtubuli een spoelfiguur? Stap 1: interpolaire microtubuli

 1. Twee sets microtubuli (groeiend uit centrosomen) gaan na afbraak van de kernenvelop naar de zijkanten van de cellen
 2. Microtubuli uit beide polen interacteren
 3. Antiparalelle microtubuli binden aan elkaar en worden gestabiliseerd

2. Wat is de functie van Aster microtubuli?

Het koppelen van het microtubule organising centre aan de periferie van de cel zodat de spindle niet in elkaar gedrukt wordt

Stap 3 kinetochore microtubuli:

Zitten vast aan de chromatiden en trekken ze uit elkaar

Interpolaire microtubuli worden korter/langer tijdens de mitose en kinetochore microtubuli worden korter/langer tijdens de mitose

Langer, korter

Welke stap in de celdeling van planten is anders dan bij dieren?

Telofase > Cytokinese > microtubili vormen een celwand

Hoe is de cytokinese anders bij plantencellen dan bij dierlijke cellen?

Dierlijke cel: celdeling door insnoering
Plantencel: scheiding door celplaatvorming
(Als planten ook insnoering zouden doen zouden er twee cellen in dezelfde celwand komen)

De celwand wordt gevormd door de .... Een bipolaire microtubuli structuur. De ... kanten van de microtubuli blijven aan elkaar in het midden van de cel en ... verzamelen zich hier om de celwand te maken. Deze groeit vanuit het ... van de cel.

Fragmoplast, plus, vesikels, midden

Door welke band wordt de positie van de celplaat en dus de delingsrichting van de cellen bepaald vóór de deling? Wat gebeurt hiermee tijdens de deling?

Preprofaseband (gereorganiseerde corticale microtubuli), deze verdwijnt tijdens de deling.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo