Samenvatting: Childish Gambino 3

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Childish Gambino 3

 • 2 Staat: object en subject, verschijningsvormen en belangrijkste kenmerken

 • 2.1 Staat als object: staatsrecht

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het staatsrecht van origine bij uitstek?

  Recht dat gesteld is door en geldt binnen een staat.
 • Wat omvat de term 'staatsrecht' zelfs?

  De staat als object van studie.
 • Waarop wordt met de term staatsrecht gewoonlijk gedoeld?

  Op het recht dat ziet op inhoud en functioneren van de instellingen van de staat: het omvat mede regels over bevoegdheden om regels te stellen en besluiten te nemen.
 • Wat is centraal staatsrechtelijk document in veel landen?

  De Grondwet.
 • Waarvan wordt vooral onder invloed van het Engelse spraakgebruik in plaats van staatsrecht (in ruime zin) ook wel gesproken?

  Van 'constitutioneel recht'.
 • Welke subdisciplines kent het staatsrecht?

  1) Het 'politieke' staatsrecht: de regels van de bevoegdheden en taken van de 'politieke' organen: regering en Staten-Generaal.

  2) Het decentralisatierecht: het recht van de lagere overheden (gemeenten, provincies, waterschappen).

  3) De grondrechten: normen die het optreden van de staat aan banden leggen en reguleren.

 • Waardoor heeft het aan het staatsrecht verwante bestuursrecht (administratief recht) een wat enger bereik?

  Doordat het primair ziet op de bestuursbevoegdheid van de staat, te weten de bevoegdheid van de staat als uitvoerder van wetten: ook wel de executieve functie genoemd.
 • Wat heeft het bestuursrecht gemeen met staatsrecht?

  Dat het in dat verband ook over bevoegdheden gaat (namelijk om bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen), alsmede dat er sprake is van normering van bestuursbevoegdheden.
 • 2.2 Staat als subject

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betreffen staats- en bestuursrecht?

  De statelijke organisatie en het besturen door een staat in al zijn onderdelen.
 • Wat wordt aan het op zich zelf neutrale criterium van een territorium toegevoegd als wordt gesproken van een nationale staat?

  Dat de personen onder het gezag en op het grondgebied van de staat gezamenlijk een zekere eenheid vormen: een natie zijn.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart