Samenvatting: Cultuur En Opvoeding | 9789047704164 | Lotty Eldering

Samenvatting: Cultuur En Opvoeding | 9789047704164 | Lotty Eldering Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Cultuur en opvoeding | 9789047704164 | Lotty Eldering.

 • 1 Allochtonen in Nederland

 • Het begrip allochtoon is ontleend aan het Grieks. Wat betekent het?

  Afkomstig van een andere bodem, een ander land.

 • 1.1 Identificatiecriteria

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de meest gebruikte criteria om allochtonen in Nederland te identificeren?

  Nationaliteit, geboorteland, geboorteland van ouders.

 • Waarom kunnen de criteria om allochtonen te identificeren niet afzonderlijk gebruikt worden?

  Omdat elk criterium bepaalde categorieën allochtonen uitsluit.

 • 1.2 Herkomst en omvang allochtonenpopulatie

 • Welke doelgroepen vallen onder het minderhedenbeleid?

  • Immigranten uit voormalige koloniën (met uitzondering van de repatrianten uit Indonesië)
  • Buitenlandse werknemers en hun gezinnen uit landen rond de Middellandse Zee
  • Vluchtelingen en asielgerechtigde personen
  • Zigeuners en woonwagenbewoners
 • Waar zijn de vier grote allochtonengroeperingen uit afkomstig?

  • Suriname
  • Nederlandse Antillen
  • Turkije
  • Marokko
 • 1.3 Migratie, een proces in fasen

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke fasen zijn te onderscheiden in de migratiebeweging uit Marokko en Turkije, en vormen dus een overeenkomst voor de allochtonen uit deze landen?

  • Periode van arbeidsmigratie
  • Gezinshereniging in Nederland
  • Vorming van etnische gemeenschappen met eigen voorzieningen
  • Gezinsvorming
 • Welke verschillen bestaan er in de migratiegeschiedenis van Marokkanen en Turken?

  • Alhoewel beide grotendeels van het platteland kwamen, hebben Turken meer en beter onderwijs gehad dan Marokkanen.
  • Turkije is sinds 1920 een seculiere staat, in Marokko is er geen scheiding tussen kerk en staat.
 • 3 Theoretisch kader

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3
  Laat hier meer flashcards zien

 • 3.1 Integratie en acculturatie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de belangrijkste deelprocessen van het interactieproces tussen immigranten en de ontvangende samenleving?

  Integratie en acculturatie

 • 3.1.1 Integratie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is assimilatie of absorptie?

  Het meest vergaande eindstadium van het interactieproces tussen immigranten en de samenleving, waarbij  immigranten niet meer als een collectiviteit op te vatten zijn.

 • Van Amersfoort onderscheidt drie mogelijk eindstadia van het interactie proces tussen immigranten en de samenleving. Welke zijn dit?

  • Assimilatie of absorptie
  • Immigranten vormen in cultureel opzicht nog wel een herkenbare collectiviteit, maar nemen in sociaal opzicht volledig deel aan de samenleving.
  • Afstammelingen van immigranten zijn een minderheid in de samenleving

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart