Samenvatting: De Psychologie Van Arbeid En Gezondheid | 9789031350698 | Wilmar Schaufeli, et al

Samenvatting: De Psychologie Van Arbeid En Gezondheid | 9789031350698 | Wilmar Schaufeli, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van De psychologie van arbeid en gezondheid | 9789031350698 | red.: Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker.

 • 0 Proeftentamen

  Dit is een preview. Er zijn 46 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke ontwikkelingen gebeurde de laatste jaren?

  • In de jaren 60/70 ontstond een wetgeving dat gericht was voor het opbouwen van sociale zekerheid
  • De ziekte verzuim liep op, in 1960 was dit 5 % en in 1980 12%. Dit heeft geleid tot het starten van stress onderzoek.
  • Er kwam meer onderzoek naar lifestype, de combinatie van fysieke invloeden en de sociale omgevingen waarin men bevindt. 
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} 2 van 40Welke van de volgende uitspraken is in de Work Addiction Risk Test een juiste operationalisatie vancontrole?o Ik voel me schuldig als ik niet aan het werk ben.o Ik word ongeduldig als ik op anderen moet wachten of als iets me te lang duurt.o Het is belangrijk voor me om de concrete resultaten te zien van hetgeen ik aan het doen beno Ik doe de meeste dingen liever zelf dan dat ik anderen om hulp vraag.

   Ik word ongeduldig als ik op anderen moet wachten of als iets me te lang duurt.
 • WElke ontwikkleingen hebben in de 21st eeuw plaatsgevonden

  • De WAO veranderde in de WIA waarbij er meer werd gekeken naar wat iemand nog wel kan.
  • ER vind een vergrijzing plaats en men wil stimuleren om tot de 65st door te blijven werken wat de WAO betaalbaar houdt.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} 3 van 40De staatssecretaris stuurt erop aan dat alle hbo-docenten een master- (dan wel PhD-) titel hebben in2020. Dit leidt tot stress bij hbo-docent Hans de Ruyter. Hoewel de hogeschool waar hij werkt hemvoorziet van een scholingsbudget, ziet hij zelf geen mogelijkheid om de universitaire studie met zijnhuidige werk te combineren.Volgens het Person-Environment Fit Model is hier sprake van eeno positieve subjectieve misfit.o positieve objectieve misfit.o negatieve objectieve misfit.o negatieve subjectieve misfit.

   negatieve subjectieve misfit.
 • Hoe wordt A&G psycologie omschreven?

  Het is een psychologische dicipline die zich bezig houdt met het bestuderen van gezondheid en welzijn op het gebied van werk. Met het uitgangs punt dat er een optimale overeenstemming is tussen persoon en organisatie. Daarnaast speelt de beinvloeding van levensferen ook een rol zoals, thuis situatie, vrijetijd en gezin.
 • Welke 4 aspecten van gezondheidsgedrag onderscheid Warr?

  • Affectief = het goed voelen op je werk
  • Compententie = de mate waarin je in staat ben je werk te doen
  • Autonomie = het zelg kunnen reguleren van het werk
  • Aspiratie = Wat je in je werk wilt bereiken
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} 5 van 40Onder 'sustained activation' verstaat men de theorieo van de fysiologische verstoringen.o van de aanhoudende fysiologische activering.o die verklaart dat fysiologische reacties onmiddellijk optreden na belasting.p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} o van de complementaire relatie tussen belasting en herstel.

   van de aanhoudende fysiologische activering.
 • Wat heeft "Humaniseren" te maken met welzijn?

  Het gaat om het verbeteren van individuele welbevindingen of het verbeteren van objectiveerbare kenmerken van het werk.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} 6 van 40Chronische werkstress veroorzaakt een risico op hart- en vaatziekten.Welk mechanisme ligt hier vermoedelijk aan ten grondslag?o de verlaagde concentratie cathecholaminen in het bloedo het verlaagde cortisolniveauo een niet verfrissende slaapo een lage respiratoire sinusaritmie (RSA)

   een lage respiratoire sinusaritmie (RSA)
 • Wat zijn de verschillende perspectieven van A&O psychologie?

  1. Een objectieve perspectief dit zijn feitelijke aspecten van het werk
  2. een Subjectief perspectief dit is het verschil waarin iemand zijn arbeid anders ervaart dan het werkelijk is.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: De Psychologie Van Arbeid En Gezondheid