Samenvatting: Ehealth Een Gezondheidspsychologisch Perspectief

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van ehealth een gezondheidspsychologisch perspectief

 • 1 Thema 1: Ehealth een inleiding

 • 1.1.1 artikel 1: Ehealth een inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is telemedicine of telehealth

  In eerste instantie gebruikt door zorgverleners om klinische gegevens uit te wisselen en op afstand te communiceren met patiënten via ICT. De focus ligt hierbij op het aanbieden van zorg op afstand aan patienten.
 • Op welke manieren kan ehealth worden toegepast in de communicatie binnen de zorg?

  • D2D (doctor to doctor); zoals teleconsultatie, waarneemdossier huisartsen of elektronisch medicatiedossier, e-learning
  • D2P (doctor to patiënt); zoals telehuiszorg, inzage in medisch dossier, anamnese op afstand
  • P2D (patiënt to doctor); zelf meten, e-consult, online therapie
  • P2P (patiënt to patiënt); zoals communities, ratings van zorgverleners, blogs, Wikipedia
 • Het vergroten van empowerment bij patiënten is gebaseerd op 4 aspecten; attitude (openstaan voor elkaar), kennisinbreng (open staan voor de visie van elkaar), dialoog en samenwerking. De dialoog wordt onderverdeeld in 2 waarden, welke zijn dit en wat houden ze in?

  1. Zeggenschap; de mate waarin de patiënt een gelijkwaardige rol heeft in de dialoog met de zorgverlener
  2. Zelfbeschikking; de mate waarin de patiënt zelf behandelkeuzen kan bepalen en regie heeft in de besluitvorming. De zorgverlener adviseert en de patiënt neemt de beslissing
 • Er zijn ook kaders binnen het aanbieden van ehealth. Een belangrijk kader is dat de interventie 'evidence based' behoort te zijn. Wat wordt bedoeld met de term en hoe geldt dit voor ehealth?

  • Een interventie dient bewezen effectief te zijn
  • Wel al veel onderzoek naar de effectiviteit van internettoepassingen. Nog niet zoveel naar de effectiviteit van mobiele toepassingen
  • Verder onderzoek is noodzakelijk om de kwaliteit van ehealth te blijven waarborgen. Daarnaast zou het goed zijn als er een soort keurmerk komt
 • Ehealth moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Welke zijn dit en wat houden ze in?

  • CE-markering; veel apps worden gezien als medisch hulpmiddel. Moeten daarom voldoen aan de Europese eisen voor veiligheid, gezondheid, milieu- en consumentenbescherming. Zonder CE-markering mag een product niet de markt op. De inspectie Gezondheidszorg houdt toezicht op naleving van de Wet op medische hulpmiddelen voor software
  • NEN-normen; Nederlandse Normen op gebied van materialen en bescherming persoonsgegevens. Voor ehealth is er de NEN 7510 (medische informatica- informatiebeveiliging in de zorg)
 • Wat is blended- care en welke invloed zal deze uit gaan oefenen in de toekomst van de zorg?

  • Een combinatie van reguliere (face to face) zorg met ehealth toepassingen
  • De verwachting is dat dit in de toekomst steeds meer de standaard zal worden
 • 1.1.2 artikel 2: De ehealth monitor 2017 infographic

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • 46% van de zorggebruikers ziet online contact als iets wat bij hen past. Waar wordt het met name voor gebruikt?

  • Herhaalrecepten
  • afspraak herinneringen
  • stellen van vragen
 • Wat is het online aanbod van huisartsen, hoe groot is dat aanbod en hoeveel procent maakt daar gebruik van?

  • Aanvragen herhaalrecepten, aanbod 76%, gebruik 18%
  • Vraag stellen, aanbod 62%, gebruik 4%
 • Op het gebied van e-consult speelt het volgende ophet gebied van de richtlijnen (in hoeverre bekend bij HA en specialist)het gebied van de vergoedingen (in hoeverre toereikend voor HA en specialist)het gebied van het combineren met overige werkzaamheden (in hoeverre voor HA en specialist)

  • Richtlijnen; huisartsen 44% is bekend met de richtlijnen voor e-consult. Medisch specialisten 10%
  • Vergoedingen; huisartsen 19% vindt de vergoeding toereikend, Medisch specialisten 2%
  • Combineren overige werkzaamheden; huisartsen 62% vindt het goed de combineren. Medisch specialisten 58%
 • De online inzage bij medisch specialisten stijgt snel. Hoeveel % vd zorgvragers weet (niet) van deze mogelijkheid? En hoeveel % ziet er de meerwaarde (niet) van in?

  - 65% weet niet of het mogelijk is het dossier in te kunnen zien
  - 27% ziet er de meerwaarde niet van in

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Ehealth Een Gezondheidspsychologisch Perspectief