Samenvatting: Externe Verslaggeving | 9789001809577 | M N Hoogendoorn

Samenvatting: Externe Verslaggeving | 9789001809577 | M N Hoogendoorn Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Externe verslaggeving | 9789001809577 | M.N. Hoogendoorn

 • 1 Plaatsbepaling externe verslaggegeving

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke punten moeten voorschriften in acht worden genomen bij interne informatie verschaffing?

  Omzetbelasting, loonbelasting en privacewetgeving
 • Wat is het kenmerkende probleem bij externe verslaggeving?

  De informatiebehoefte is divers, soms in strijd met wat de onderneming kwijt wil en de ondernemer weet niet wat derden zouden willen weten.
 • 1.1 Externe verslaggeving versus interne informatieverschaffing

  Dit is een preview. Er zijn 28 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom treffen we meestal regels aan die door de maatschappij, vertegenwoordigd door de overheid of door een andere publieke organisatie, aan ondernemingen worden opgelegd?

  Omdat er dikwijls sprake is van tegengestelde belangen tussen (de leiding van) de organisatie die de informatie verstrekt en buitenstaanders die zich van die informatie willen bedienen.

 • Geef de definitie van externe versus interne informatieverschaffing?

  Externe verslaggeving= informatieverschaffing vanuit organisaties voor mensen die belang hebben bij de informatie dit kunnen personen binnen of buiten de organisatie zijn. Dan wordt er vooral aandacht geschonken aan financiële informatie, deze wordt op systematische wijze verstrekt. • Waar gaat externe verslaggeving over?

  Externe verslaggeving gaat over financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan financiële informatie die op systematische wijze wordt verstrekt.
 • 1. Wat verstaan we onder externe verslaggeving en wat is de belangrijkste verschijningsvorm ervan?

  a. Externe verslaggeving is de financieel georiënteerde informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van belanghebbende of belangstellende buitenstanders, de belangrijkste verschijningsvorm van externe verslaggeving is het jaarverslaggeving, onder het vorm van een jaarrekening met bijhorend bestuursverslag.
 • Wat is de definitie van externe verslaggeving?

  Financieel georienteerde informatieverschaffing vanuit organisaties t.b.v. belanghebbende of belangstellende buitenstaanders. Jaarverslaggeving d.m.v. een jaarrekening is de belangrijkste verschijningsvorm

 • Wat is de reden van de informatiebehoefte m.b.t. externe verslaggeving?

  Zonder informatie is gene verantwoorde besluitvorming mogelijk.
 • Wat is het verschil tussen interne informatieverschaffing en externe verslaggeving?

  Intern:
  - Format kan autonoom opgesteld worden;
  - Gericht op interne organisatie;
  - Informatie is doelgericht en organiseerbaar.

  Extern:
  - Gericht op externe stakeholders;
  - Externe besluitvorming is pluriform en niet georganiseerd;
 • 1.1.1 Informatiebehoeften en besluitvorming

  Dit is een preview. Er zijn 40 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarvoor word interne informatie voor gebruikt?

  in het begin is deze doelgericht voor de interne organisatie  in het kader van het functioneren van de onderneming op verschillende niveau's van verantwoordelijkheid. Deze  bestuurlijke informatiekunde geeft aaanwijzingen op welke wijze informatiesystemen kunnen worden opgezet en onderhouden.  Die voldoen aan de grechtvaardigde eisen van de gebruiker  qua: inhoud, frequentie, tijdigheid,en betrouwbaarheid.dat na aanleiding van de informatie besluiten kunnen worden genomen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Externe Verslaggeving