Samenvatting: Fons Et Origo Iuris : Een Historische Inleiding Tot Het Vermogensrecht | 9789086592692 | Jan Hallebeek

Samenvatting: Fons Et Origo Iuris : Een Historische Inleiding Tot Het Vermogensrecht | 9789086592692 | Jan Hallebeek Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
LET OP!!! Er zijn slechts 39 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Fons et origo iuris : een historische inleiding tot het vermogensrecht | 9789086592692 | Jan Hallebeek.

 • 1 Het Corpus Iuris Civilis

  Dit is een preview. Er zijn 29 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke gebeurtenis heeft de ontwikkeling van het continentaal Europees privaatrecht beïnvloed en wanneer?

  De herontdekking van het Romeinse recht aan het einde van de 11e eeuw te Bologna

 • Waaruit bestond de wetgeving van Justinianus, het Corpus Iuris?

  leerboek (Instituten); tweetal bloemlezingen met meer casuïstisch materiaal (Digesten en Codex)

 • Wie kwam met het begrip Corpus Iuris Civilis en wanneer? EN wat werd er mee aangeduid

  Denis Godefroy en zo werd dan Justiaanse wetgeving aangeduid sinds 1604

 • Wat houdt het Corpus Iuris canonici

  Een complicatie van teksten van canoniek recht, het recht van de kerk, die in de middeleeuwen eveneens werd gebruikt in het rechtenonderwijs.

 • Hoezo is het Corpus Iuris te vergelijken met de Romeinse God Janus?

  Janus werd afgebeeld met 2 gezichten. Het ene gezicht kijkt naar het verleden, het andere de toekomst in. Dat kan men ook zeggen van het Corpus Iuris. De tekst is tot stand gekomen 6e eeuw na chr, maar bevat materiaal dat vaak veel ouder is.

 • wat is het eerste leven van het Corpus Iuris?

  van de oeroude Wet van de XII Tafelen uit 451 voor Chr. tot aan de dagen van Justinianus zelf

 •  Waarom staat het Corpus Iuris tegelijkertijd ook aan het begin van het tweede leven?

  aan het einde van de 11e eeuw werd het Corpus Iuris tot fundament van wat wel de romanistische traditie wordt genoemd. vanaf die tijd tot aan het ontstaan van de codificatie (wetboeken) in de 19e eeuw was het Corpus Iuris in heel Europa de basistekst voor het juridisch onderwijs.

 • Het Corpus Iuris is dat hetzelfde opgebouwd als onze hedendaagse wetboeken?

  nee, het bevat geen teksten die zijn ontworpen door de wetgever zelf, door Justinianus of zijn kanselarij, maar het is een compilatie (verzameling) en bewerking van reeds bestaand materiaal

  Het is op een andere wijze geordend dan de bepalingen nu. Ze zijn niet bijeengebracht in een overzichtelijk wetboek, maar te vinden in 3 afzonderlijke wetten ieder met een geheel eigen karakter. 

 • Hoe zag het Corpus Iuris er dan uit?

  Instituten: een leerboek dat is gebaseerd op een ouder leerboek:
  Digesten: fragmenten uit juristengeschriften die dateren uit de klassieke periode van het Romeinse Rijk(1ste tot eind 3e eeuw na chr)
  codex: selectie van keizerlijke beslissingen die constituties worden genoemd en dateren uit de 2e tot 6e eeuw. 

 • Wat is het karakter van elk deel in het Corpus Iuris?

  Instituten: leerboek: descriptief: zij beschrijven het recht in algemene bewoordingen
  digesten en codex: casuistisch: zij gaan in op een rechtsvraag die zich in een concreet geval heeft voorgedaan met alle daarbij behorende bijzonderheden. 
  Digesten: voor een groot deel adviezen die juristen in de klassieke tijd hebben gegeven voor een concreet probleem dat aan hen werd voorgelegd.
  codex: de Romeinse keizers zijn aan het woord die vaak een beslissing nemen voor een concreet geval.

LET OP!!! Er zijn slechts 39 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart