Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Het Beginsel Van De Minste Pijn - Een Inleiding Tot De Loonheffingen | 9789493199972 | A L Mertens

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van HET BEGINSEL VAN DE MINSTE PIJN - Een inleiding tot de loonheffingen | 9789493199972 | Mr. A.L. Mertens

 • 1 Algemeen

 • 1.2.1 De oorsprong: de bedrijfsbelasting 1894

 • Op welke basis werd de inkomstenbelasting 1894 geheven?

  De inkomstenbelasting werd op basis van twee wetten geheven: 1. Wet op de bedrijfsbelasting 2. Wet op de vermogensbelasting

  De inkomsten waren ruim omschreven en de kosten aftrek was beperkt tot het noodzakelijke ter verwerving van het inkomen of uitoefening bedrijf.

  Privékosten werden niet geaccepteerd. Dan wel 50% van de kosten en voor huishouden niets.
 • Via welk stelsel werd de bedrijfsbelasting geheven?

  De bedrijfsbelasting werd geheven via het bronnenfictiestelsel. Op basis hiervan werd het vaste inkomen voor de rest van het jaar geschat, tijdelijke inkomsten werden in jaar later opgegeven en overige inkomsten werden belast via een gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar.

  Hier staat tegenover het reële stelsel zoals we dat nu kennen waarin alle daadwerkelijk in het jaar genoten inkomsten worden belast.
 • 1.2.2 De Wet IB 1914

 • Wanneer werd de bedrijfsbelasting en vermogensbelasting vervangen?

  Deze werd in 1914 vervangen door de Wet tot heffing eener inkomstenbelasting (Wet IB 1914).
 • Wat werd er belast in de IB 1914?

  Het inkomen werd belast en dat bestond uit de som van hetgeen, in geld of in geldswaarde zuiver genoten wordt als opbrengst van (...) onderneming en arbeid.   
 • Hoe werd de opbrengst van onderneming en arbeid gedefinieerd?

  Als voordelen, die als winst, honorarium, traktement, salaris, arbeidsloon, vrije woning, aandeel in winst of overwinst, vacatie- of presentiegeld of onder welken naam en in welke vorm ook, verkregen worden uit bedrijf en beroep (ambt, waardigheid, bediening en betrekking daaronder begrepen) en uit handelingen, werkzaamheden en diensten van elken aard.
 • Wat betekent 'zuiver genoten' loon?

  Dit betekende dat het begrip inkomsten een saldo inhield van (bruto-)inkomsten enerzijds en de daaraan gerelateerde aftrekbare kosten anderzijds.
 • Welk stelsel werd bij de IB 1914 gehanteerd?

  Ook hier werd het bronnenfictiestelsel toegepast. Het uitgangspunt was voor het inkomen de toestand op 1 mei van het belastingjaar genomen. Daarbij moest worden gekeken naar het inkomen van het voorgaande jaren. Dit zorgde voor ontgaansmogelijkheden door bijvoorbeeld omzetting. 

  Met het bronfictiestelsel is een voorheffing als bijvoorbeeld loonbelasting vrijwel onmogelijk.
 • 1.2.3 De Indische wortels van de Nederlandse loonbelasting

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was het motief voor de invoering van de loonbelasting in 1934 in de Nederlands-Indische Volksraad?

  Het was duidelijk dat het motief voor de invoering van de loonbelasting was gelegen in het ondersteunen van de heffing van inkomstenbelasting.
 • Hoe is de ordonnantie ingevoerd nadat de Volksraad het voorstel met een ruime meerderheid heeft verworpen?

  De verwerping van het voorstel weerhield de Gouverneur-Generaal uit die tijd niet ervan om de ordonnantie op 7 november 1934 op eigen gezag vast te stellen. 

  Nu het Nederlands parlement geen principiële bezwaren had tegen de loonbelasting was deze vanaf 1 januari 1934 een feit.
 • Wie was voor de Nederlands-Indische loonbelasting belastingplichtige?

  De werkgever en deze moest de verschuldigde belasting over het loon berekenen waarbij hij bevoegd (niet verplicht) was om deze op het loon van de werknemer in te houden. Persoonlijke omstandigheden werden niet meegenomen. 4% tarief.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart