Samenvatting: Hoofdlijnen Van Nederlands Burgerlijk Procesrecht | 9789035243958 | W Hugenholtz

Samenvatting: Hoofdlijnen Van Nederlands Burgerlijk Procesrecht | 9789035243958 | W Hugenholtz Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht | 9789035243958 | W. Hugenholtz.

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Aard en functie van het burgerlijk procesrecht

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het burgerlijk procesrecht?

  Het burgerlijk procesrecht is het geheel van rechtsregels, dat voor het burgerlijk proces geldt. Het zijn met andere woorden de spelregels van het burgerlijk geding. Kennis van die regels is voor de praktijkjurist erg belangrijk.
 • Wordt door een vonnis nieuw recht gevormd?

  Ja, al is de gelding van dit recht in beginsel beperkt tot de procespartijen.
 • Wat is het doel van het burgerlijk procesrecht?

  Het burgerlijk procesrecht heeft ten doel aan deze onzekerheid en strijd einde te maken door een vonnis van de rechter, dat partijen bindt. 

  Hoorcollege --> Tweeledig doel: het vaststellen en realiseren van de materiële rechten van de burgers jegens elkaar. 
 • Waarom maakt het burgerlijk procesrecht deel uit van het privaatrecht?

  Omdat het de regels bevat voor de gedingvoering tussen partijen voor de burgerlijke rechter ter beslechting van onder diens bevoegdheid vallende geschillen.
 • 1.2 Materieel en formeel privaatrecht

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie zorgt voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels?

  De gerechtsdeurwaarder (een ambtenaar), zo nodig bijgestaan door de sterke arm.
 • Waar wordt het bewijsrecht toe gerekend

  Burgerlijk procesrecht
 • Wannneer is een nieuwe regeling van bewijsrecht opgenomen in het wetboek van rv

  1 april 1988
 • 1.4 Wetsontwerpen en wetten na 1838

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat beoogde de wet-Hartogh?

  Vereenvoudiging van het proces.
 • 1.5 Hoofdbeginselen

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • In welke rechtsbron zijn enige grondbeginselen van rechtspraak aangegeven?

  In het EVRM.
 • Welke hoofdbeginselen zijn niet volstrekt onmisbaar? maar bevorderen wel de aard en de kwaliteit ervan.

  1. onderzoek en beslissing in twee instanties
  2. toezicht op de rechtspraak door het middel van cassatie
  3. verplichte procesvertegenwoordiging

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Hoofdlijnen Van Nederlands Burgerlijk Procesrecht