Samenvatting: Hoorcolleges Verdieping Ib

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hoorcolleges Verdieping IB

 • 1 Hoorcollege 1: Herhaling IB

 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de vereisten voor een bron van inkomen in de zin van de inkomstenbelasting?

  1. Deelname aan het economisch verkeer
  2. Voordeel beogen
  3. Voordeel moet redelijkerwijs zijn te verwachten.

  Tegenwoordig is het derde, objectieve, vereiste vaak belangrijker dan het tweede, subjectieve, vereiste.
 • 1.2 Fiscaal partnerschap

 • Fiscaal partnerschap is in de inkomstenbelasting een heel belangrijk begrip. Hoe bepaal je of mensen fiscale partners zijn?

  De partnerregeling in artikel 1.2, wet IB is een aanvulling op het algemene partnerbegrip voor het belastingrecht, welke is te vinden in artikel 5a, Awr.
  Als eerste kijk je zodoende of mensen partner zijn op grond van artikel 5a, Awr. Pas als tweede kijk je in artikel 1.2, wet IB.
 • Noem enkele aanvullingen op het partnerbegrip die zijn te vinden in artikel 1.2, wet IB

  1. Samen een kind hebben; of
  2. Het kind van partner 1 door partner 2 is erkend; of
  3. Voor de toepassing van een pensioenregeling als elkaars partner bent aangemerkt; of,
  4. Samen een eigen woning hebben; of
  5. Op woonadres staat minderjarig kind van tenminste één van beiden ingeschreven; of
  6. In het voorafgaande jaar reeds partner waren

 • 1.3 Algemene bepalingen wet IB

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is er precies geregeld in artikel 2.14 wet IB?

  Artikel 2.14 gaat over de toerekening van inkomsten tussen de verschillende Boxen. Het betreft een soort voorrangsregeling waarbij hetgeen het eerst genoemd wordt in de wet voorrang heeft boven later genoemde bepalingen.

  Als bepaalde inkomensbestanddelen dus zowel in Box I als in Box II belast kunnen worden, dan wordt het belast in Box I omdat dat voorrang heeft.
  Hetzelfde geldt binnen boxen. Inkomsten uit werk en woning gaat bijvoorbeeld voor op resultaat uit overige werkzaamheden.
 • Wat is het uitgangspunt bij de toerekening van inkomensbestanddelen tussen partners?

  Het uitgangspunt is dat inkomensbestanddelen worden belast bij de partner die ze geniet.
 • Welke inkomensbestanddelen kunnen tussen partners worden verdeeld? Wat is de verdeling als je als belastingplichtige besluit om niet te verdelen?

  Verdeeld tussen partners kan worden:
  • Inkomsten uit eigen woning
  • Inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Inkomen uit sparen en beleggen
  • Persoonsgebonden aftrek.

  Als je niet verdeelt, of niet goed verdeelt dan rekent de inspecteur de te verdelen inkomensbestanddelen 50/50 toe.
 • 1.4 Eigen woning

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een eigenwoningschuld? Waar kun je dit vinden?

  Het staat in artikel 3:119a, wet IB. Dit zijn de:

  • Schulden aangegaan ten aanzien van de verwerving van de eigen woning. Voor schulden vanaf 1 januari 2013 geldt hierbij de eis van ten minste annuítaire aflossing in ten hoogste 360 maanden.
  • Schulden ter verkrijging van de lening (vb: garantiekosten, afsluitprovisie etc.)
  • Schulden die je maakt ter zake van verbetering of onderhoud
  • Schulden ter zake van de afkoop van erfpacht etc. (De afkoop van het erfpacht als zodanig is niet aftrekbaar, maar de rente op de schulden ten aanzien daarvan aangegaan, zijn wel aftrekbaar.
 • Wat zijn de aftrekbare kosten m.b.t. de eigen woning?

  Artikel 3.120 IB
  • Rente en kosten met betrekking tot de eigen woning-schuld.
  • Periodieke betalingen ten aanzien van bijv. erfpacht.
 • 1.5 Persoonsgebonden aftrek

 • De uitgaven voor onderhoudsverplichtingen en de uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen zijn 2 belangrijke faciliteiten in de inkomstenbelasting. Wat zijn dit? Waarom zijn deze zo belangrijk?

  Het zijn beide persoonsgebonden aftrekposten.
  Ze zijn zo belangrijk in de praktijk omdat deze persoonsgebonden aftrekposten het mogelijk maken of alimentatie of kinderalimentatie in aftrek te brengen op het inkomen.
 • Wat is de volgorde van aftrekken bij de persoonsgebonden aftrek?

  Ten eerste neem je dit in BOX I, daarna Box III, en tenslotte Box II.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart