Type II overgevoeligheid - Bloedgroepen en type II overgevoeligheid - Paarden

8 belangrijke vragen over Type II overgevoeligheid - Bloedgroepen en type II overgevoeligheid - Paarden

Wat zijn de 4 voorwaarden opdat HDN bij paarden voorkomt?

1. Veulen heeft RBC antigen van vader geërft die niet bij de moeder aanwezig is.
2. Moeder is tegen dit antigen gesensibiliseerd.
3. de respons van de merrie tegen het antigen is tijdens de dracht geboost door transplacentaire bloedingen.
4. Het veulen moet colostrum met hoge antistoffen titers tegen zijn RBC opnemen.

Welke bloedgroepen werken de sterkste reactie op? Welke merries hebben de meeste kans op aangetaste veulens?

Aa en Qa

Merries die Aa en Qa negatief zijn.

Waarom is HDN slechts een probleem bij multipare merries?

Omdat de merrie bij de eerste dracht gesensibiliseerd word, pas na meer drachten wordt de respons sterk gestimuleerd.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe kan men de diagnose stellen bij HDN?

Door het aantonen van Immunoglobuline op het celopperval van de RBC.
- klinische symptomen: hemoglobinurie
- directe antiglobuline test
- indirecte antiglobuline test

Hoe werkt de indirecte antiglobuline test? Wanneer wordt deze test gebruikt?

Bloedgroep Aa of Qa + testserum merrie + antiglobuline = agglutinatie

Test gebruikt indien met HDN verwacht.

Hoe ga je aangetaste veulens behandelen?

- geen colostrum meer
- elektrolyten therapie
- bloedtransfusie

Welke bloed gebruik je voor de bloedtranfusie?

Gewassen maternale RBC > die zijn Aa- of Qa-
Wassen omdat je zo de antistoffen tegen Aa en Qa weghaalt.

Hoe kan je aan preventie doen als HDN verwacht wordt?

- uitmelken colostrum en veulen ander colostrum geven
- pas na 24-36 uur weer bij de moeder laten drinken, omdat er dan geen Ig's meer van de darm naar het bloed kunnen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo