Type I overgevoeligheid - Controle type I overgevoeligheid

7 belangrijke vragen over Type I overgevoeligheid - Controle type I overgevoeligheid

Sommige atopische individuen hebben  deficiente CD8+ supressorcellen, wat voor gevolg heeft dit?

Sterker functioneren IgE producerende B-cellen.

Hoe werkt het systeem van desensibilisatie door injecties?

Th2 cellen maken normaal IL4 en IL5 die de IgE synthese stimuleren.

Antigeen inspuiting stimuleerd de Th1 cellen om interferon gamma te produceren > deze blokkeerd juist die IgE synthese.

Hoe wordt de mastcel degranulatie geregeld?

Stijging cAMP en daling cGMP = inhibitie mastcel degranulatie
Daling cAMP en stijging cGMP = verhoging mastcel degranulatie
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat gebeurd er bij stimulatie van alfa receptor? Welke stoffen kunnen dit veroorzaken?

daling cAMP = stijging degranulatie

(nor)adrenaline, beta blokkade

Alfa en beta receptoren zitten ook in kliercellen en gladdespiercellen, wat gebeurd er bij stimulatie alfa receptoren?

Vasocontrictie

Wat gebeurd er bij stimulatie beta receptoren?

gladdespier relaxatie

Waarom is adrenaline zeer goed tegen anafylaxie?

Omdat het alfa en beta receptoren in gladdespieren en klieren stimuleerd.
- vasoconstrictie in huid en ingewanden(alfa)
- relaxatie gladdespieren(beta)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo