Auto-immuunziekten - Inleiding autoimmuniteit

14 belangrijke vragen over Auto-immuunziekten - Inleiding autoimmuniteit

Welke mechanismen heeft het lichaam om tegen lichaamseiegn antigenen te reageren?

 • klonale deletie
 • klonale anergie
 • immunosupressie

Antigen presenterende cellen presenteren lichaamseigen epitopen aan T cellen, waar geven de dominante(hoge conc.) en de crypische epitopen(lage conc.) aanleiding tot?

Dominante epitopen > deletie
Cryptische epitopen > geen deletie

Wat is klonale anergie?

toestand waarbij de T cel niet kan reageren, treed op wanneer een antigenpresenterende cel geen costimulatorisch signaal kan geven
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe kan het dat de autoreactieve T cellen het eigen antigen ook kunnen negeren?

- Als de hoeveelheid gepresenteerd antigen te laag is
- weinig MHC moleculen op cel aanwezig
- geen cytokines

Waarom reageren B cellen niet tegen lichaams eigen antigenen?

De afwezigheid van T cel help

Welke mechanismen bestaan er die zorgen dat B cellen tolerant worden?

 • Membraan gebonden lichaamseigen antigenen zorgen voor kruisverbinding van B cel receptor > klonale deletie (verlaten beenmerg maar sterven voor ze secundaire lymfoide organen bereiken)
 • Als B cellen in de perifere weefsels contact maken met lichaamseigen antigenen > anergisch = B cel rijpt niet verder

Wat gebeurd er als je een individu injecteerd met met lichaamseiegen antigenen?

deze zal auto antistoffen opbouwen, die vervolgens terug verdwijnen

Tegen welke eigen antigenen zijn autoantistoffen vooral tegen gericht?

DNA, IgG, fosfolipiden, rbc, lymfocyten

Welke auto-immuunreacties hebben een fysiologische functie?

- herkennen van eigen idiotypes > antistoffen respons wordt beeindigd
- herkennen van verouderde cellen > bepaald epitoop wordt vrijgesteld en de cellen worden bedekt met IgG's zodat ze door macro's in de milt gefagocyteerd kunnen worden.

Wat heeft het blootstellen van verborgen antigenen(sperma, oogeiwit) tot gevolg?

autoantistoffen worden hiertegen opgebouwd

Noem een paar voorbeelden van nieuwe epitopen vorming op normale antigenen?

- band 3 op oude rbc
- reumatoïde factoren > antistoffen gericht tegen epitopen op andere Ig moleculen
- immunoconglutininen > Antistoffen gevormd tegen epitopen op geactiveerde complement componenten

Noem 2 manieren hoe er kruisreactiviteit kan ontstaan door micro-organismen?

- micro-organisme bevat antigenen die kruisreageren met cryptische antigenen
- micro-organisme bevat B-epitopen die overeenkomen met B-epitopen op eigen antigenen

Waarom is er een link tussen bezit van bepaalde MHC klasse II haplotypen en alle auto-immuunziekten?

Heeft te maken met het feit dat het auto antigen correct moet worden gepresenteerd door bepaalde klasse II moleculen.

Waarom worden auto immuun ziekten vaker bij vrouwen gevonden dan bij mannen?

invloed van hormonen (oestrogenen)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo