Orgaanspecifieke auto-immuunziekten - Autoimmune ziekten van het bloedbeeld - Auto-immune hemolytische anemie

5 belangrijke vragen over Orgaanspecifieke auto-immuunziekten - Autoimmune ziekten van het bloedbeeld - Auto-immune hemolytische anemie

Welke 3 mogelijkheden zijn er nadat auto-antistoffen + rbc een As-rbc complex hebben gevormd?

  1. + complement = intravasculaire lyse
  2. agglutinatie
  3. opname door lever/milt macro's = extravasculaire lyse

Aan welke zaken is dit vaak secundair?

- farmaca
- infecties
- andere autoimuun aandoeningen
- tumoren

Wat is de acute vorm?

1-3 dagen lethargisch, sterk anemisch
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de subacute vorm?

2-3 weken
sneller moe
bleke slijmvliezen

Wat is IgM koude agglutininen vorm?

necrose thv. extremiteiten bij blootstelling aan kou

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo