Type IV overgevoeligheid - Transplantatie - Transplantaties zonder afstoting

9 belangrijke vragen over Type IV overgevoeligheid - Transplantatie - Transplantaties zonder afstoting

Hoe kan je de overleving van een transplantaat nog verhogen?

Veelvuldig bloedtransfusies geven voor de transplantatie met donorbloed gelijk aan waar het orgaan vandaan komt.

Waarom is de lever positief voor transplantaat organen?

- Slokt donor T cellen op
- Laat MHC antigenen los in bloed
 • vernietigt cytotoxische T cellen > afstoting donor orgaan verhinderd
 • Laat T helper cellen intact > gastheer maakt blokkeren antistoffen tegen transplantaat die overlevingsduur verlengen

Welke organen zijn immunologisch bevoordeeld? Noem er 5

- Lever
- beencortex
- gelyofiliseerde dermis
- bevroren gewrichten
- aorta allograften na stockeren in vloeibare stikstof
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Noem 4 stoffen die de foetus produceert om het immuunsysteem van de moeder te onderdrukken?

- oestradiol
- progesteron
- chorionisch gonadotrofine
- alfa-foetoproteïne

Waarom is MHC incompatibiliteit op het trofoblast juist goed?

Maternale T cellen produceren IL-3 en GM-CSF > dit heeft een positieve uitwerking op het trofoblast:
 • hybride placenta's zijn groter(vs. inteelt)
 • vader tolerante moeders hebben kleinere placenta's
 • vader gesensibiliseerde moeders hebben een foetus die meer levensvatbaar is

Welke immunosupressieve mechanismen voorkomen destructie van foetus door moeder? Noem er 5.

- er zijn geen klasse I en II antigenen uitgedrukt op embryo's of oöcysten
- trofoblast beschermd de foetus tegen het immuunsysteem van de moeder
- Foetus is een bron van immunosupressieve factoren
- Blokkerende antistoffen en supressorcellen geproduceerd > de antistoffen bedekken de placentaire cellen
- lichte algemene imunosupressie, vooral rond partus

Wat gebeurd er als de moeder antistoffen maakt tegen foetale bloedgroep antigenen?

vernietiging foetale RBC (in utero of na opname colostrum)

Waarom is de uterus geen bevoorrechte plaats?

Indien men ander weefsel in de baadmoeder implanteert wordt het gewoon afgestoten.

Waarom kan de cornea zonder problemen getransplanteerd worden?

missen lymfe drainage > T cellen kunnen de cornea moeilijk bereiken

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo