Orgaanspecifieke auto-immuunziekten - Autoimmune neurologische ziekten - Steroïde-responsieve meningitis

5 belangrijke vragen over Orgaanspecifieke auto-immuunziekten - Autoimmune neurologische ziekten - Steroïde-responsieve meningitis

Hoe komt het dat dieren hervallen?

Door de concentratie IL8 in cerebrospinaalvocht > indien deze nog te hoog is(zakt zeer traag) dan trekt het alsnog neutro's aan

Wat is typisch voor de chronische vorm?

neurologische uitvalsverschijnselen

Wat doet IL8 in het cerebrospinale vocht?

attractie van neutrofielen
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat betekent het als het % T helper cellen niet veranderd is, maar het aantal B cellen verhoogd is en het aantal T cellen verlaagd?

verminderde aanwezigheid van T supressor cellen

Waarop wijst een verhoging van IgG, IgM, IgA in het cerebrospinaalvocht?

lokale immuunreactie

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo