Positie curator

14 belangrijke vragen over Positie curator

Op welke manier kan een fw eindigen?

omzetting, opheffing, vereenvoudigde afwikkeling en verificatie

Wanneer kan een fw worden omgezet in wsnp?

15b, op verzoek van de failliet tenzij lid 3, na omzetting geldt 15d- handelingen curator blijven geldig en bindend, boedelschulden in fw zijn ook in wsnp boedelschulden, tijdens fw ingediende vorderingen gelden als ingediend tijdens wsnp

Wanneer gebruik je de vereenvoudigde afwikkeling?

137a, indien verwacht wordt dat de concurrenten geen uitkering zullen krijgen kan de rc bepalen dat dit van toepassing is. de conc hoeven hun vordering dan niet ter verificatie in te dienen en er komt geen verificatievergadering. De curator gaat inventariseren wie voorrang hebben en stelt een uitdelingslijst op. 10 dagen kunnen schuldeisers verzet aantekenen, daarna verkeert de boedel in staat van insolventie en gaat d ecurator uitkeringen doen. als er toch nog baten binnen komen dan afhandelen via normale fw 137g
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer ga je over tot verificatie en vereffening?

Als de curator verwacht dat zowel de boedel,pref en conc schuldeisers een uitkering zullen ontvangen wordt het fw op de reguliere wijze afgehandeld. 108. De rc bepaalt de dag waarop de vorderingen in moeten worden gediend en waarop de verificatieverg plaatsvindt, de curator onderzoekt de vorderingen en verdeeld ze in voorlopig erkend en betwist 112, bij iedere vordering wordt aangegeven of de curator vindt dat het een bevoorrechte vordering is 113, de lijsten worden ter inzage gelegd 114, de bekende schuldeisers worden opgeroepen tot verifverg 115.

Wat gebeurt er op de verificatie vergadering?

alle vorderingen kunnen door andere schuldeisers worden betwist 119, de niet betwiste vorderingen worden op de lijst van erkende vorderingen geplaatst 121, voorlopig erkend, de fw/schuldenaar kan ze tijdens de vergadering betwisten 126, over betwiste vorderingen wordt eerst onderhandeld en later evt geprocedeerd 122, ook niet opeisbare vorderingen, vorderingen ontbindende/opschortence vwd moeten ter verificatie worden ingediend

Hoe wordt de boedel vereffend?

indien op de verifverg geen akkoord is aangeboden, is verworpen of homologatie is geweigerd treedt de staat van insolventie in. De curator gaat over tot verkoop van de boedel 175-76 tenzij voortzetting bedrijf 173a, onderhandse verkoop kan alleen met toestemming curator geschieden. De curator maakt de slotuitdelingslijst op en gaat to uitkering aan de schuldeisers over, het fw eindigt met het verbindend worden van de slotuitdelingslijst 193.

Hoe werkt een akkoord bij de verficatieverg?

tijdens de vergadering over stemmen, anders wordt er en aparte vergadering uitgeschreven. het geldt alleen voor conc schuldeisers, 143 die mogen ook alleen stemmen. pref kunnen afstand van hun voorrang doen en dan meestemmen. gewone meerderheid is vereist van de ter vergadering voorwaardelijke en erkende toegelaten schuldeisers die samen minstens de helft van het bedrag vertegenwoordigen, 145, curator kan akkoord opleggen indien enkelen om onredelijke wijze dwars liggen 146.

Wat als het akkoord is aangenomen?

De rc bepaalt het tijdstip waarop de rb het zal behandelen, 150, ter zitting kunnen schuldeisers bezwaar maken tegen homologatie, 152, de rechter beoordeelt of het geweigerd moet worden 153-2, als het gehomologeerd wordt is het verbindend tegenover alle schuldeisers (concurrenten) 157, en met krwacht van ingewijsde gaan van het vonnis eindigt het fw 161. voormalige fw keert de overeengekomen bedragen uit (niet de curator) als hij tekortschiet kan een schuldeiser vorderen dat het akkoord wordt ontbonden 165, dan heropent het fw, 167 en gaat de curator over tot vereffening boedel 170.

Waar ligt het primaire belang van de curator?

zo hoog mogelijke opbrengst maar hij moet ook met andere belangen van maatschappelijke aard rekening houden zoals de contuiteit van de onderneming (Ontvanger/Gerritse Sigmacon II), onder omstandigheden kan het belang van maatschappelijke aard voor de individuele schuldeiser toekomen Maclou/Curatoren van Schuppen

IS doelmatige afwikkeling van het fw ook een maatschappelijk belang?

Nee, Curatoren Mobell/Interplan, deo nderneming werd neit voortgezet en dus geen behoud van werkgelegenheid. geen rechtvaardigingsgrond om het uitgangspunt dat belangen schuldeisers centraal staan te verlaten.

Wat is de maatstaf voor aansprakelijkheid voor de curator?

Zie maclou-norm, een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht. Uitwerking in Prakke/Gips, ruime mate van vrijheid, hij het onjuiste van zijn handelen inzag dan wel redelijkerwijs behoorde in te zien. deze norm terughoudend toepassen

Namens wie handelt de curator?

Hij handelt in het belang van alle schuldeisers te zamen, niet slechts voor een deel van de schuldeisers (de bont/bannenberg) ook kan hij niet de opbrengst van een dergelijke vordering alleen onder die schuldeisers verdelen, opbrengst komt ten geode aan de boedel en dus de gezamenlijke schuldeisers

Wat voor acties kan de curator instellen?

- 2:9 interne aansprakelijkheid: vordering tot schadevergoeding, kan worden ingesteld door een ieder die de vennootschap vertegenwoordigt. in fw is dat de curator.
- 2:248 externe aansprakelijkheid: bestuurder aansprakelijk voor hele tekort (inclusief boedelschulden en salaris curator) van de boedel indien hij zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dit een belangrijke oorzaak van het fw is.
- 6:162 derden wanprestatie bestuurder gericht op benadeling van die derde.

Mag je in het zicht van fw selectieve betalingen doen?

Nee, coral/stalt, od.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo