De tijd van pruiken en revoluties - Frankrijk voor de Franse Revolutie

36 belangrijke vragen over De tijd van pruiken en revoluties - Frankrijk voor de Franse Revolutie

Hoe noemde je de drie standen?

1. geestelijken 2. de adel 3. bourgeoise, rijke burger of arme loonarbeiders

Wat waren de privileges van de 1e en 2e stand?

ze hoefden geen belasting te betalen en konden belangrijke banen in het bestuur, leger of kerk krijgen

wat zat in de toplaag?

de bourgeoisie en de rijke burgerij.

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

wat betekende deze spotprent?

deze spotprent liet zien dat de adel en de geestelijke veel druk ( veel belasting) op de arme boeren en loonarbeiders leggen.
Ook liet het zien dat de adel er sneller af kon vallen.

Wat waren de taken van de drie groepen?

1. De geestelijkheid hadden als taak om te bidden voor de veiligheid
2. de adel hadden als taak om te strijden voor de veiligheid van iedereen.
3. de boeren moesten op het land werken om iedereen te voeden

Waarom brak de Revolutie uit?

Omdat de 1e en 2e voorrechten hadden en de burgers hadden geen eten en geen invloed.
Lodewijk XVI wilde de belasting verhogen en dat was de druppel...

in hoeveel jaar kwam er weer belastingverhoging?

in 175 jaar werd het weer is verhoogd.

Wat was het probleem van Lodewijk XVI?

hij erfde een heel grote staatsschuld die nog verder opliep door het dure hofleven

Hoe losten ze de staatsschuld op?

door hogere belasting (belastingverhoging)

Wie waren de mensen die bij de 85% hoorde

Loonarbeiders , winkeliers , kleine handelaars en boeren

Wat was het probleem met de privileges van de 1e en 2e stand?

zo liep de staat heel veel inkomsten mis

Wanneer kwam de vertegenwordigers van de 3 standen bij elkaar na 175 jaar?

1789

Bij welke groep behoorde de bourgeoisie?

De bourgeoisie behoorde bij de groep burgers .15% van de burgers behoorden bij de gegoede burgers en de rest , 85% , uit boeren en arme loonarbeiders

Wanneer begon de revolutie in frankrijk?

nadat Lodewijk XVI in 1789 de belasting wilde verhogen in de Staten-Generaal

Door wie werden de privileges aan de geestelijken en edelen gegeven?

Privileges werden gegeven door de vorst

Had de 3e stand privileges en wat moesten hun wel doen

Nee ze hadden geen privileges en ze moesten belasting betalen aan de kerk en de koning

Noem enkele privileges (= voorrechten) die geestelijken en edelen kregen?

1.) Het recht om geen belasting te  betalen
2.) Het recht op een belangrijke baan in de kerk,in het leger en het bestuur

Wat waren boeren geworden na de middeleeuwen en waarom

Ze waren vrij geworden , omdat steeds mee mensen rijker werden en ze vonden dat ze mee mochten beslissen in het bestuur

Kon een gewone burger of boer ook priester worden?

Ja , ook die kon priester worden. Hij werd dan een z.g. lage geestelijke.
Een hoge geestelijke kwam alleen uit de adel voort

Moesten de bourgeoisie wel belasting betalen?

Ja, de bourgeoisie behoorden bij de groep van burgers en boeren en moesten dus ook belasting betalen aan het rijk en aan de kerk.

Waardoor werden deze geld problemen nog groter

Lodewijk de XVI voerde veel oorlogen en zijn rijke hofleven kosten veel geld en de privileges van de 1e en 2e stand kosten veel geld

In welk jaar en bij welke gebeurtenis  werd Frankrijk een republiek?

In 1793 werd  Lodewijk XVI  onthoofd en werd de republiek Frankrijk uitgeroepen.

Wat deed Lodewijk de XVI om dit geld probleem optelossen

Hij riep in 1789 de vertegenwoordigers van alle standen bij een om toestemming voor een belasting verhoging

Waarom waren de boeren ontevreden?

De boeren hadden vele plichten, ze waren arm en de honger maakten de boeren ontevreden.

waren de ideeen van de verlichte denkers populair en bij wie?

ze waren zeer populair bij de fransen.

Op welke manier werden deze problemen door Lodewijk XVI aangepakt?

Hij riep vertegenwoordigers van alle 3 de standen bij elkaar. Van hen wilde hij toestemming om de belasting te verhogen.

toen de frans revolutie was begonnen betaalden mensen toen nog belasting?

nee want ze wilden juist van de belasting af.

had op augsustus 1789 iedereen gelijke rechten?

ja dat komt door de nationale vergadering.

welk bestuur aarde in een schrikbewind? en hoe heten het?

de terreur

hoe heten het nieuwe bestuur in frankrijk en wanneer was dat?

dat was het directoire in 1795.

wanneer raakte frankrijk opnieuw in oorlog?

in 1799

Waaruit bestonden de drie standen en wat waren de taken van de standen in de standensamenleving van Frankrijk?

1. geestelijkheid -> om te bidden voor veiligheid van iedereen.
2. adel -> om te strijden voor de veiligheid van iedereen.
3. de rest van de bevolking -> om te zorgen voor voedsel voor iedereen.

Wat was privileges en wie hadden het?

Het was het voorrecht dat de eerste en de tweede stand kregen waardoor ze dus belangrijkere banen konden krijgen.

Hoe dacht de derde stand over het betalen van belasting en het hebben van geen privileges?

De bougeoisie vonden dat ze ook wat over het bestuur te zeggen mochten hebben en de boeren waren ontevreden omdat ze hard moesten werken, erg arm waren en niks te zeggen hadden.

Waar vroeg Lodewijk XIV toestemming voor?

Voor het verhogen van de belastingen om de staatsschuld te kunnen aflossen.

Waarom riep Lodewijk XVI in 1789 voor het eerst in 175 de Staten-Generaal bij elkaar?

Hij wilde een belastingverhoging en hij wilde de mensen van de 1e en 2e stand ook belasting laten betalen.
Dat wilde hij, omdat Frankrijk bijna bankroet was door het voeren van oorlogen en het dure hofleven.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo