Samenvatting: Memo Geschiedenis Bovenbouw Havo

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van memo geschiedenis bovenbouw havo

 • 1 prehistorie en oudheid

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 De argragische revolutie

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • De levenswijze van jagers-verzamelaars.kenmerkend aspect 1

  Jagers-verzamelaars leven in kleine groepen als nomaden. Door
  te jagen komen ze aan voedsel.

  Jort:
  Het is een hele lange periode, weinig bronnen. 
  politiek: kleine groep, dus geen georganiseerd bestuur.
  Sociale verhoudingen: weinig sociale verschillen. Mannen jagen, vrouwen verzamelen eten en zorgen voor het gezin).
 • Wanneer en waar ontstond de landbouwsamenleving? En wanneer ging men aan veeteelt doen?

  Tussen 9000 en 6000 v.C ontstond de landbouwsamenleving in het Midden-Oosten. Rond 7500 v.C werd er voor het eerst aan veeteelt gedaan.
 • Leg het KA De levenswijze van jagers-verzamelaars uit

  Dit was in de prehistorie, rond 140.000 ontstond de homo sapiens, de moderne mensen. Ze leefden door te jagen en te verzamelen. Ze konden nog niet schrijven en er waren weinig sociale verschillen. (leider onderscheid zich nauwelijks) Wel ruilden ze producten met elkaar.
 • Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingenKenmerkend aspect 2.

  Is geleidelijk ontstaan, maar de veranderingen die dit voor de mensheid betekenden zijn zo groot geweest dat we spreken van een landbouwrevolutie of agrarische revolutie.
  Neolitische revolutie = nieuwe steentijd.

  Ongelijkheid,  sociale verschillen:
  Jagers-verzamelaars deelden de opbrengst met elkaar.
  In de landbouwsamenleving had ieder eigen stuk grond. Sommigen waren succesvoller, daardoor verschil in rijkdom, macht en aanzien.

  Ontstaat in Mesopotamië en Egypte.
  Eerst vertrouwden ze nog niet alle gewassen, daardoor aten ze eenzijdiger, oogsten konden mislukken. Ze leefden dichter op elkaar (infectieziekten), vee bracht ook ziekten mee.
 • Hoe leefden jagers en verzamelaars?

  Jagers en verzamelaars waren bijna altijd nomade ze leefden in grotten en hutten en als er niet genoeg voedsel meer was in een gebied trokken ze door.
 • Het ontstaand van de eerste stedelijke gemeenschappenkenmerkend aspect 3

  In het vruchtbare Mesopotamië ontstaan steden, vaste woonplaatsen (sendentiair). Er ontstaan ambachten, handel, bestuur, godsdienst.
  Grootste deel van de bevolking is boer.

  3300 v Chr. Werd het schrift uitgevonden. Een essentieel onderdeel van de menselijke cultuur.
 • Hoe waren de sociale verschillen bij de jagers en verzamelaars?

  De sociale verschillen waren niet groot. Er was wel een taak verdeling, de mannen gingen op jacht en de vrouwen gingen eten verzamelen.
 • Tot welke veranderingen op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied leidde de ontwikkeling van de agrarische revolutie?

  Politiek: steden bestuurd door koning + priester, 10.000 tot 50.000 inwoners. Steden groeien uit tot stadsstaten.
  sociaal: verschil in sociale klassen: slaven, boeren, ambachtslieden, priesters, koning.
  cultureel: godsdiensten met meerdere goden = polytheïstisch.
  elke stad had een tempel. Er werden veel uitvindingen werden gedaan.
  strikte scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke taken
  economisch: handel ontstond, verschillende beroepen. Merendeel was boer en dus afhankelijk van land- veeteelt.

  Egypte: kleine dorpen werden steden, die werden samengevoegd tot 1 groot rijk. Boven en beneden Egypte kwamen samen = natiestaat.
  o.l.v. Farao
 • Leg uit en noem de kenmerken: De levenswijze van jagers en boeren

  Tot 10.000 v.Chr. Leefde de mensen een nomadisch bestaan: het zijn jagers-verzamelaars. 
  kleine groep, rondtrekken, gereedschappen van bot, steen en hout.
 • Waarom maakten jager en verzamelaars de overstap naar boeren?

  De eerste mensen gingen aan landbouw doen ongeveer 12.000 vc toen de laatste ijstijd ten einde liep, begon het meer te regenen en ontstond er vruchtbare grond. De natuur leverde zoveel op dat mensen gingen vestigen. Er kwam een grote droogte hierna en mensen wilde niet meer doortrekken of de bevolking was te erg gegroeid dus moesten mensen zelf gaan verbouwen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart