Samenvatting: Opleiding Wft Zorgverzekering

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Opleiding WFT Zorgverzekering

 • 1 Verzekeren

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1.1 Partijen bij een verzekeringsovereenkomst

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een verzekeringsovereenkomst volgens Artikel 7:925 BW?

  Een verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen, geen zekerheid bestaat, dat, wanneer en tot welk bedrag, enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering.
 • 1.1.2 Soorten verzekeringen

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welk verzekeringsbegrippen kent de wet?

  Schadeverzekeringen, sommenverzekeringen en persoonsverzekeringen.
 • Wat zijn de kenmerken van een schadeverzekering?

  * Schadevergoeding na een op de polis gedekt onzeker voorval

  * Vergoeding van aantoonbare schade

  * Dekking voor object of dienst (zorg)

  * Indemniteitsbeginsel: alleen vergoeding voor werkelijk geleden schade

 • Wat is een sommenverzekering volgens Artikel 7:964 BW?

  Een verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Zij is slechts toegelaten bij persoonsverzekering, en bij verzekeringen, welke daartoe bij algemene maatregel van bestuur, zo nodig binnen daarbij vast te stellen grenzen, zijn aangewezen.
 • Wat zijn de kenmerken van een sommenverzekering?

  * Keren vooraf afgesproken bedrag uit

  * Uitkering bij overlijden of invaliditeit

  * Komen voor bij schadeverzekeringen (ongevallen) en levensverzekeringsverzekering (overlijdensrisico)

  * Werkelijke hoogte van de schade is niet objectief vast te stellen.

 • Wat zijn de kenmerken van een persoonsverzekering?

  * Schade- of sommenverzekering

  * Betreft het leven of de gezondheid van een mens

  * Keert werkelijke schade of vooraf bepaalde som uit

 • 1.2 Afsluiten van een verzekering

 • Welke 9 stappen doorloopt een adviseur met een prospect bij het afsluiten van een verzekering?

  1. Adviseren

  2. Offreren

  3. Aanvraag indienen

  4. Wilsovereenstemming tussen verzekeringnemer en verzekeraar

  5. Dekkingsbevestiging door verzekeraar

  6. Polisopmaak door verzekeraar

  7. Financiële afwikkeling door verzekeraar 

 • 1.2.1 Aanvraagformulier

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat een ander woord voor aspirant-verzekeringnemer?

  Kandidaat-verzekeringnemer
 • Waarom is een aanvraagformulier een gegevensbron?

  De verzekeraar beoordeelt op basis van deze gegevens of hij het risico wil verzekeren.
 • Wat zijn de gevolgen van de handtekening nakoming verplichtingen?

  Hiermee verklaart de aspirant-verzekering dat hij de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst zal naleven.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Opleiding Wft Zorgverzekering