Samenvatting: Organisatiekunde | 9789492231505 | Martine Coun, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Organisatiekunde | 9789492231505 | Martine Coun, Huibert de Man

 • 1 Organiseren, organisatie en management

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de gangbare (relationele) visie op organisaties?

  De strategie is het startpunt van alles, want daaruit volgt de structuur en de sturingselementen die vervolgens geïmplementeerd moeten worden, hetgeen dat leidt tot gewenst gedrag
 • Wanneer is scientific management ontstaan en door welke groep?


  Ontstaan in 1900 wanneer  vooral ingenieurs kennis ontwikkelen voor vooral industriële organisaties/ FORD
 • De Basisthema's van organiseren, organisatie en management zijn :

  1. Verdeling van taken
  2. Toewijzen van deze taken aan mensen en groepen
  3. De beloning voor mensen wat ze doen
  4. De manier waarop informatiemanagement geschiedt
 • Waar ligt bij leiderschap de nadruk op?

  De persoonlijke inspiratie door leidinggevende en op de voorbeeldfunctie van de leiding, die met waarden en opvattingen te maken hebben.
 • Wat betekent sturing in de breedste zin?

  Het gaat in organisaties niet alleen om de formele, bureaucratische processen waarmee mensen in huidige situatie worden aangestuurd (KPI's, kwaliteitssystemen, functioneringsgesprekken) maar ook om persoonlijke machtsuitoefening van de leidinggevende, de gedeelde cultuur en het besef van regels en grenzen.
 • 1.2 Basisbegrippen en afbakening van het terrein

  Dit is een preview. Er zijn 177 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het proces van een organisatie?

  Samenwerking en afstemming komen tot stand en het resultaat is een herkenbare (formele) structuur
 • Wat is de achtergrond van het woord organiseren?

  Organiseren komt van orgaan. Griekse woord organon betekent werktuig. Organen zijn gespecialiseerde delen van het lichaam, met een eigen taak en een eigen plaats. Samen houden de organen het geheel in stand. = organisme, een levend wezen dat uit verschillende (samenhangende) delen bestaat. Gespecialiseerde delen als instrument om tot resultaat te komen
 • Wat is juridische dienstverlening?


  Juridische dienstverlening is kennisintensieve dienstverlening door hoogopgeleide professionals. Voor het verrichten van werkzaamheden is theoretische en praktische
  kennis vereist
 • Organiseren draait om coördinatie, welke 4 stappen zijn hierin van belang?

  1. taken verdelen
  2. taken op elkaar afstemmen
  3. inspanningen richten op gemeenschappelijke doelen
  4. mensen motiveren om zich op de gemeenschappelijke doelen te richten
 • Wat is het institutionele organisatiebegrip?

  Concreet systeem. geheel van mensen en middelen.
  Bv. Het Academisch Medisch Centrum is een grote organisatie

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Organisatiekunde