Conscientiousness

27 belangrijke vragen over Conscientiousness

Geef de wiskunde formule voor 'time discounting' bij procrastinatoren.

V=A/(1+K*D)

V=discount waarden
A= absolute waarden
K= parameter voor individuele verschillen in time discounting (procrastinator of non-procrastinator)
D= vertraging

Wat is het verschil tussen Narrow choice bracketing en Broad choice bracketing

Narrow heeft te maken met het beslissen van activiteiten aparte van elke activiteit. Broad heeft te maken met de combinatie van de meerdere activiteiten tegelijkertijd. Door te denken dat je de minste leukste eerste doet en daarna de leukste, zoals een beloning

Choice bracketing heeft de discount formule een extra factor gegeven, welke is dat?

de c=choice bracketing parameter. dit betekent of je voor broad of narrow kiest.
V=A/(1+(k-c)*D)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Konig & kleinmann kwam met de zin 'business before pleasure...'. Wat kwam uit hun onderzoek naar voren over procrastinatoren?

Procrastinatoren waren meer geneigt om de slechte combinatie van broadchoicebracketing te kiezen en minder de goede combi van broad dan non-procrastinatoren

Defineer perfectionisme, welke twee vormen heb je?

hoge standaarden van prestatie,
-perfectionistisch striving/adaptive perfectionism
-perfectionisch concorn/ maladaptive perfectionism

Waar kunnen we perfectionistisch striving ( adaptive perfectionisme) tot relateren?

het is te relateren tot obsessive-compulsive symptoms/stijfheid

Welke twee hoog facetten zijn er onder conscientiousness?

industriousnees en orderlines

Wat valt er te zeggen over procrastinatoren met hun hoge level van discounting?

lack of self-control

Waar kan maladaptive perfectionism tot leiden?

Depressie

Waar is workaholisme mee verbonden?

- een aan perfectionism
-niet sterk aan conscientiousness
-burn-out, job stress
-veel workaholisme geeft lage job satisfaction

Waarom heeft een lage complexe baan iemand nodig die een niet al te hoog level van conscientiousness heeft.

omdat iemand met een hoge conscientiousness die lage complexe baan gaat doen dan blijft hij te lang hangen op kleine details en ziet het grotere belang niet meer. Dit zorgt voor een vertraging in snelheid

Is er een curvilear effect aan getoon van conscientiousness? zo ja leg uit

ja, een hoge complexe baan vereist iemand met een hoge conscientiousness. Hierdoor is de task performance optimaal. een lage complexe baan vereist geen hoge conscientiousness, dan zal de task performance zakken

Wat voorn rol heeft job complexity als het de relatie tussen persoonlijkheidstrekken en job performance beinvloed?

moderator

Waar is de job complexity nog meer een moderator van?

emotionele stabiliteit en OCB

Met welke variable had workaholic de sterkste relatie mee?

time commitment to job, daarna job stress, perfectionism en marital disaffection

Komt workaholic meer voor bij oudere of jongere mannen en bij vrouwen?

bij jongen mannen eerder dan bij oude mannen en omgekeerd bij vrouwen

Ben je als workaholic persee en goede werker?

niet perse, je kan de organisatie ook te geld kosten omdat die mensen niet qua gezondheid achteruitgaan of meer CWB vertonen

Wat is negative- and positive discounting?

negatief discounting is "business before pleasure' en positief discouting is eerst feesten en dan studeren. Je hecht minder waarden aan de vertraging en de consequenties dan iemand die dat niet doet

Als mensen op een narrow choice bracketing manier kiezen voor hun activiteiten, is hun C dan groot of klein, welke effect geeft dit?

hun c is dan klein of niks, dit zorgt voor positive discounting

Wat gebeurt er als mensen voor Broad choice bracketing kiezen, wordt hun kans op een C dan groter of kleiner, welk effect brengt dit met zich mee?

c wordt groter, negative discounting effect leverd het op met als effect een improvement of performance

Welke criteria kan je bedenken als het gaat om Emotionele Intelligentie om te zetten in een intelligentie?

-vaardigheden met 'goede' en 'slechte' antwoorden
- of zelfde scoren als de experts scoren, zo kan je het ook meten, net als SJT

-het moet mee groeien met leeftijd

Hoe wordt een blij gezicht ervaren door een autist en een non-emotioneel gezicht?

neutraal en , negatief ( boos) gezicht

Als je Emotionele Intelligentie wil operationaliseren, welke gebieden zou je dan hebben?

-emotionele perceptie
-emotioneel begrip
-emotionele faciliteit
-emotionele regulatie

Onderzoek laat zien dat er een correlaties bestaan tussen emotionele intelligentie en performance en met leiderschap style. welke style precies?

participative/supportive leadership style

Wat hebben autisten op het werk nodig?

hoge level van structuur en lage levels van complexe sociale interacties

Geef aan wat de MEIS is en waar die uit bestaat

het is de Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) met 12 taken verdeeld over 4 onderdelen of 'branches'. Hierin komt voor: perceiving, assimilating, under standing, managing emotion. de eeste branche (1) meet emtionele perceptie in gezicht, spier, design en verhalen. 2 test twee delen: synesthesia judgement and feeling biases. Branch 3 meet understanding of emotion zoals blends, progressions,  transitions tussen en onder de emoties, en relativitie in emotionele perceptie. 4 meet emotionele management en self en de ander.

Is de incrementele validiteit hoog of laag van EI op persoonlijkheid en IQ

laag

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo