Inequality and Distributive Justice

16 belangrijke vragen over Inequality and Distributive Justice

waarom is de vraag welke verdeling van welzijn onder burgers we sociaal rechtvaardig vinden onvermijdelijk?

 

in moderne samenlevingen heeft elk staatsbestel gevolgen voor deze verdeling en daarom is het goed te reflecteren op de vraag welke verdeling wenselijk is.

wat is nut? vergelijk de verschillende versies van het utilisme?

 • nut=genot (of geluk) of behoeftebevrediging (vgl. hedonisme)
 • klassiek utilisme: the greatest amount of happiness for the greatest number of people
 • hedendaags utilistme: maximalisatie van alle bevredigde voorkeuren (preference-satisfaction)

wanneer kan het utilisme instemmen met herverdelingsmaatregelen?

 • als de wet van afnemend (marginaal) nut geldt
 • en de herverdeling geen invloed heeft op de hoeveelheid te verdelen goederen (d.w.z. de grotte van de taart)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

utilisme inverse verdeling

utilisme kan in principe echter ook een verdeling van de armen naar de rijken impliceren.

heeft het criterium van pareto-efficientie ethische commitments?

 

 • het importeert de problemen van voorkeurbevredigingstheorieen (zoals vreemde voorkeuren)
 • externaliteiten worden doorgaans genegeerd

lexografische ordening rawls rechtvaardigheidsprincipes

 • (1), ook bekend als de prioriteit van vrijheid, heeft prioriteit boven (2).
 • (2b) heeft prioriteit boven (2a), ook bekend als het verschilprincipe

 

rawls original position

rawls gedachten experiment: als mensen niet zouden weten met welke talenten en waar (in welk sociaal milieu) ze geboren zouden worden (veil of ignorance), zouden ze ideaal-rechtvaardige samenleving volgens deze twee principes inrichten

libertaristische kritiek op rawlsiaanse verschilprincipe:

het schendt basale vrijheden

verdelende rechtvaardigheid nozick

pogingen tot verdelende rechtvaardigheid door te streven naar gelijke inkomens en welvaart komen neer op een voortdurende inmenging in de rechten van burgers

wat als bezittingen onrechtmatig verkregen of overgedragen zijn

derde principe nodig: het principe van rectificatie van onrechtvaardigheid bij bezittingen

kritiek vanuit capability-benadering op het utilisme

 • negeert verdelingsvraagstukken
 • negeert rechten, vrijheden en rechtvaardigheid
 • aanpassing en mentale conditionering

kritiek vanuit capability-benadering op het utilisme op middelen-gebaseerde benaderingen (rawls primary goods)

 • negeert persoonlijke heterogeniteit
 • en diversiteit in omgeving en sociaal klimaat
 • en verdeling binnen de familie

 

kritiek vanuit capability-benadering op nozicks libertarisme

zuiver procedurele regels houden geen rekening met gevolgen: armoede en hongersnood kunnen optreden zonder schending van individuele libertaristische rechten.

capability-benadering en middelen-gebaseerde benadering

persoonlijke en sociale diversiteit: gelijkheid wat betreft capabilities kan een ongelijke verdeling van middelen vereisen vanwege diversiteit onder mensen  (niet iedereen heeft dezelfde middelen nodig om zekere functionings te realiseren)

capability-benadering en nozicks libertarisme

hiaat wat betreft gevolgen: de capability-benadering houdt rekening met wat een persoon daadwerkelijk kan zijn of doen (en dus met zowel gevolgen als procedures.)

probleem: welke functionings?

 

 • sociale keuze-problemen vereisen een rangorde van verschillende functionings
 • een individu kan deze via reflectie zelf aanbrengen, in een samenleving is hiervoor publiek debat en democratische besluitvorming nodig

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo