Welfare and Well-Being

21 belangrijke vragen over Welfare and Well-Being

Wat doet welfare economics?

Het onderzoekt de invloed van de allocatie van goederen en middelen op individueel en collectief welzijn.

Wat is het eerste theorema van welfare economics?

 

Iedere allocatie die voortvloeit uit een evenwicht van perfecte concurrentie is pareto-optimaal.

Wat is het tweede theorema van welfare economics?

Een pareto-optimale allocatie kan worden verkregen als overdrachten van initiële endowments mogelijk zijn.

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het centrale concept in welfare economics?

Economen zijn van mening dat pareto-superieure uitkomsten beter zijn dan pareto-inferieure omdat ze resulteren in meer welzijn.

Waarom is welzijn een centraal concept in de filosofische ethiek?

 

Het duidt aan waar het mensen echt om te doen is.

Wat zijn de verschillende versies van de preference satisfaction theory van welzijn?

 • Feitelijke preferenties en feitelijke keuzes van mensen.
 • Ideale, witgewassen preferenties.

Wat is het voordeel van de visie dat feitelijke preferenties maatgevend zijn voor welzijn?

Als mensen kiezen wat zij verkiezen en de voorkeur geven aan wat beter is voor hen, dan kan welzijn worden gemeten door de keuzes van mensen te observeren. 

Wat zijn drie redenen waarom mensen niet altijd (ver)kiezen voor wat goed voor hen is?

 • Mensen zijn verkeerd geinformeerd.
 • Mensen handelen niet in lijn met hun preferenties (wilszwakte).
 • Mensen kunnen de voorkeur geven aan zaken die hun welzijn niet (of zelfs negatief) beïnvloeden.

Wat is het voordeel van ideale preferenties?

Deze zijn geloofwaardiger omdat welzijn gelijk wordt gesteld aan de volledig-geïnformeerde preferenties van mensen. 

Wat is het nadeel van ideale preferenties?

Hoe mensen zouden kiezen met volledige informatie en voldoende wilskracht is niet waarneembaar.

 

 

Noem andere problemen van ideale preferenties.

 

 • Preferenties gericht op anderen.
 • Veranderingen in preferenties.
 • Onwetenheid m.b.t. de bevrediging van preferenties.

Hoe kan een preference satisfaction theorie tot andere problemen leiden in de context van politieke beleidsvorming?

 • Mensen kunnen preferenties hebben die anderen in de samenleving schaden.
 • Oneerlijkheid: sommige mensen hebben een hele dure smaak.

Welzijn, in de conceptie van het hedonisme, is identiek aan?

Identiek aan genot, of meer specifiek, de (positieve) balans tussen genot en pijn.

Wat zijn de centrale aspecten van het hedonisme?

Duur en intensiteit.

Wat is de alomvattende verlangenstheorie en zijn probleem?

Alomvattende verlangens: welzijn=algeheel niveau van verlangensvervulling in het leven (probleem: verslaving).

Wat is de globale verlangenstheorie?

Globale verlangens: welzijn=verlangensvervulling met een bepaalde rangorde; verlangens m.b.t. iemand leven als geheel krijgen een zekere prioriteit (probleem: de wees-monnik).

Wat is de geïnformeerde verlangenstheorie?

Geïnformeerde verlangens: welzijn= vervulling van geïnformeerde verlangens (probleem: de teller van grassprietjes).

Wat is het algemene probleem van verlangenstheorieën?

Wat er intrinsiek goed is aan het vervullen van iemand verlangens. 

Wat zijn objectieve lijst-theorieën? 

Deze stellen dat sommige zaken voor de mens objectief goed zijn, d.w.z. onafhankelijk van iemand mentale staat en wil.

Wat is het voordeel van objectieve lijst-theorieen?

De plurale aspecten van iemands welzijn.

Hoe moeten we bevrediging van preferenties, verlangens of de items op een objectieve lijst zien?

 

Als blijken/bewijzen van welzijn (in concrete gevallen). Niet op één lijn stellen met welzijn. 

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo