Professioneel Coachen - Ethische aspecten van coaching - Grens tussen coaching en psychotherapie

8 belangrijke vragen over Professioneel Coachen - Ethische aspecten van coaching - Grens tussen coaching en psychotherapie

Wat is van belang als blijkt dat de coachee toch meer psychische klachten heeft?

Dat de coach de grenzen van zijn competenties en zelfinzicht toont om de coachee door te verwijzen naar andere hulp (psychotherapie)

Wat is illusoire superioriteit?

Dat de coach denkt beter te zijn in alle vaardigheden dan de meeste andere mensen en zichzelf daarmee overschat. (Toch kan dit fenomeen coachees  zelfvertrouwen geven en optimistisch stemmen over de toekomst. Het kan de coach het gevoel geven iets voor een ander te kunnen betekenen).

Noem 2 gevolgen wanneer een coach last heeft van illusoire superioriteit.

  • Het beperkt (enigszins) het zicht op eigen beperkingen
  • De coachee krijgt niet de hulp die hij verdient wanneer de problematiek van coachee ernstiger blijkt.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat kan het gevolg zijn van het hulpverlenerssyndroom?

- dat de coachee lui of afhankelijk wordt omdat de coach hem alles uit handen neemt.
- dat de coach zijn emoties projecteert op de coachee en hem in de weg staat om hulp te zoeken die bij hem past.

Welke vaardigheden zijn nodig om te kunnen doorverwijzen op de juiste manier en tijd?

- Zelfinzicht
- Kennis van psychologische klachten en stoornissen (enige kennis van de DSM)

Wanneer lijdt een coach aan het hulpverlenerssyndroom?

Wanneer de coach niet zozeer helpt om de coachee te helpen maar om zelf een goed gevoel te krijgen en het gevoel te hebben dat hij nodig is en de moeite waard.

Wat is nog meer een kenmerk van het hulpverlenerssyndroom?

Wanneer niet de hulpvraag van de coachee de reden is van het bieden van hulp maar een sterke behoefte aan erkenning en waardering van de coach zelf.

Naast zelfinzicht is het ook noodzakelijk kennis te hebben over psychologische klachten en stoornissen om de klachten beter te kunnen herkennen voor doorverwijzing. Waar kan de coach de kennis vinden van psychodiagnostiek?

DSM, diagnostic and statistical manual of mental disorders.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo