Samenvatting: Psychologie Van Arbeid En Organisatie Mensen En Hun Werk | 9789043036917 | John Arnold, et al

Samenvatting: Psychologie Van Arbeid En Organisatie Mensen En Hun Werk | 9789043036917 | John Arnold, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychologie van arbeid en organisatie mensen en hun werk | 9789043036917 | John Arnold; Ray Randall

 • 1 Arbeids- en organisatiepsychologie - een inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 26 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar ligt het accent op binnen de arbeidspsychologie?

  Op mensen in hun werk, en niet op organisatorische-en managementtheorieën. Het draait in dit boek om de psychologische achtergrond van het functioneren van mensen in hun werk (individueel en in interactie met anderen in de organisatie.
 • Wat zijn de vijf focuspunten van de traditie van theoretische psychologie

  1. Psychoanalyse.
  De focus van psychoanalyse is emotie, onderbewustzijn en biologische behoeften.

  2. Persoonlijkheidsleer.
  De neiging om op een kenmerkende manier te gedragen

  3. Fenomenologie.
  De focus van Fenomenologie is emotie, zelfrealisatie, persoonlijke verandering en zelfbeschikking.

  4. Behaviorisme.
  De focus van Behaviourisme is gedrag, en persoonlijke verandering.

  5. Sociaal-cognitieve psychologie.
  De focus van de sociaal-cognitieve is gedrag, denken en zelfbeschikking.
       
 • Maurits van der Heijden; omgevings- en organisatiepsycholoog. Wat is zijn uitgangspunt?

  Dat kennisvorming essentieel is in het kunnen aanleren an probleemoplossend gedrag
 • Naar welk aandachtsgebied kijkt de arbeids- en organisatiepsychologie?

  Werkbeleving en werkomgeving.
 • Wat is de definitie psychologie van Miller en hoe ervaren NEETS werkloosheid?

  De wetenschap van het mentale leven. Het mentale leven verwijst hier naar drie aspecten: gedrag, gedachten en emoties. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat psychologie deze drie aspecten omvat.

  Neets zijn jongeren die Not in Employment, Education or Training zijn. Deze groep jongeren hebben de hoogste kans op werkloosheid. Werklozen en NEETS ervaren meer gezondheidsproblemen en voelen zich meer sociaal uitgesloten dan werkenden
 • Hoe groeit de genderdiversiteit in de huidige werkcultuur bij allochtochtone en autochtone vrouwen?

  Hoewel op internationaal niveau de arbeidsparticipatieniveau niet toeeneemt, hebben veel jonge vrouwen veel vaker een voltijdbaan dan oudere vrouwen. 46% van de autochtone vrouwen zonder kinderen heeft een voltijdbaan.

  De meeste mensen met een deeltijdbaan zijn trek bij de autochtone vrouwen met kinderen, allochtone vrouwen werken voltijdsbanen omdat ze geen deeltijdbaan kunnen permiteren.
 • Wat zijn de drie huidige trends die gesignaleerd worden in de inleiding van hoofdstuk 1 en wat stelt de British Psychologe Society over diversiteit??

  1. Vergrijzing
  2. Het nieuwe werken - 
   1. flexibel dagelijks in te passen *telewerken
  3. Internationalisering  De British Psychological society stelt dat diversiteit relevant is voor alle perspectief van arbeidspsychology
 • Wat is de uitgangspunt van Maurits van der Heijden; omgevings- en organisatiepsycholoog en wat is het verschil in werkloosheid in de klasse?

  Mauritz van der Heiden stelde; Dat kennisvorming essentieel is in het kunnen aanleren van probleemoplossend gedrag.

  • Laagopgeleide jongeren hebben meer kans om werkloosheid mee te maken (12%) dan middelbaar (6,2%) en hoogopgeleide (5,5%).
 • 1.1 Theoretische psychologie en arbeidspsychologie

  Dit is een preview. Er zijn 34 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Arbeids- en organisatiepscyhologie is op zichzelf geen deeldiscipline van de theoretische psychologie. Ze is toepassingsgericht en daarom onderdeel van de toegepaste psychologie

  De theoretische psychologie kan een directe bijdrage leveren aan een probleem uit de praktijk. Omgekeerd kan een probleem uit de praktijk waar men in de toegepaste disciplines mee te maken krijgt bijdragen aan de ontwikkeling van de theoretische psychologie. Zie blz 20 informatiestromen.

  We kunnen stellen dat A&Op, als onderdeel van de toegepaste psychologie, haar eigen theorieën en methodieken heeft.
 • Wat zijn de diciplines van de Toegepaste Psychologie?

  • Organisatiepsychologie
  • Klinische psychologie
  • Educatieve psychologie
  • Gezondheidspsychologie
  • Juridische psychologie
  • Sportpsychologie.
  • Etc.      

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Psychologie Van Arbeid En Organisatie Mensen En Hun Werk