Samenvatting: Recht, Vaardig En Zeker : Een Inleiding In Het Recht | 9789089742964 | onder van J C Hage

Samenvatting: Recht, Vaardig En Zeker : Een Inleiding In Het Recht | 9789089742964 | onder van J C Hage Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Recht, vaardig en zeker : een inleiding in het recht | 9789089742964 | onder red. van: J.C. Hage.

 • 1 -

 • Welke 4 opvoedingstijlen van Baumrind zijn er?

  Affectief, autoritair, passief, verwaarlozend/verwerpend
 • 2 De wereld van het recht

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • 2.2 Recht als techniek om gedrag te sturen

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is recht pas nodig wanneer er mensen samenleven?

  Zij moeten dan hun gedrag op dat van anderen afstemmen. Recht wordt dan een manier om gedrag te sturen.
 • Bij recht zijn twee dingen nodig. Welke?

  1. Sturing van gedrag door middel van regels
  2. Die voor iedereen gelden

  Het gaat dus niet om concrete bevelen tegen een bepaald persoon.
   
 • Naast recht zijn er nog andere manieren om gedrag te sturen. Noem er nog twee en leg deze indien nodig kort uit.

  1. Fysiek afdwingen of juist onmogelijk maken
  2. Psychologische conditionering (sommig handelen gaat in het ware automatisch. Bijvoorbeeld het spreken van Nederlands)
 • Op welke manier werken de meeste vormen van sturing? Noem hiervan twee varianten.

  De meeste vormen van sturen werken via de wil. Twee varianten zijn : 
  1. Sturing door middel van beloning en straf
  2. Sturing door middel van normen
 • Als sturing plaatsvindt door middel van normen, wordt aangegeven welk gedrag ..1.. worden verricht, of juist niet ..2.. worden verricht. Wat moet op de puntjes?

  1. Moet
  2. Mag
 • 2.3 Waarom recht?

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat verstaan we onder sociale normen?

  Onder sociale normen verstaan we gedragsnormen die in de samenleving zijn ontstaan zonder dat er een speciale regelgever aan te pas is gekomen en die slechts door sociale pressie wordt gehandhaafd.
 • Er is naast sociale normen ook een rechtssysteem nodig. Waarom? (4)

  1. Er is geen regelgever die sociale normen kan maken, veranderen of afschaffen.
  2. Voor een aantal gebieden zullen niet spontaan sociale normen ontstaan (bijv. Hoeveel belasting moet er betaald worden?)
  3. Er ontstaat onenigheid over wat precies de normen zijn
  4. Sociale normen zijn moeilijk af te dwingen.
 • 2.4 Recht en moraal

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een mogelijke omschrijving van de moraal ?

  De moraal is een verzameling waarden, idealen en gedragsnormen die beogen menselijk gedrag te sturen en waarin rekening wordt gehouden met de belangen van alle mensen.

 • Wanneer bestaan normen van de positieve moraal?

  Normen van de positieve moraal bestaan in een bepaalde samenleving als de meeste leden van die samenleving die normen beschouwen als redenen voor gedrag en als ze ook het gedrag van hun medemensen aan de hand van die normen beoordelen. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Recht, Vaardig En Zeker : Een Inleiding In Het Recht