Samenvatting: Strategie En Management | 9789001504892 | Hans Veldman tevens ( )

Samenvatting: Strategie En Management | 9789001504892 | Hans Veldman tevens ( ) Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Strategie en management | 9789001504892 | Hans Veldman [tevens] (red.) ... [et al.].

 • 1 Succesvolle ondernemingen, businessmodellen en strategie 9

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is HRM volgens Collins de sleutel tot succes?

  Het gaat niet om mensen in je organisatie maar om de juiste mensen in je organisatie, die mensen met karakter, mentaliteit en de talenten die passen bij de karakters en de idealen van de initiatiefnemers.

 • Vanuit wat wordt het succes/bovengemiddelde prestatie verklaart door Jim Collins Good to great? (4)

  - Interne kenmerken. Focus op waar ze goed in waren en in konden uitblinken.
  - Innovatie gedreven. Technologische vernieuwing. Duidelijk gestelde doelen.
  - Leiderschap & HRM beleid. Niet lullen maar poetsen beleid en de juiste mensen.
  - Inzicht in eigen kunnen en beperkingen.
 • Wat is aandeelhouderswaarde en welk inzicht is hier voor nodig? (4)

  1. Het risicoprofiel van de activa en activiteiten en rendementseisen van de beleggers 
  2. Het economische rendement van verschillende activiteiten, gerelateerd aan geïnvesteerd vermogen en rendementseisen 
  3. Het patroon van waardestuwers met de grootste invloed op het potentieel van waardecreatie
  4. De waardestuwers en de manier waarop deze vertaald worden naar een MC systeem
 • 1.2 Uniciteit businessmodellen en typologie 13

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van een businessmodel?

  Geeft aan dat een bedrijf een ontwerp heeft waarmee het probeert omzet te genereren.
 • Een businessmodel geeft in het kort aan hoe een onderneming...

  - Klanten en segmenten selecteert om aan zich te binden.
  - Het product- of dienstaanbod naar de segmenten weet te definiëren.
  - Nut of toegevoegde waarde creëert voor haar klanten.
  - Beschikbare resources inzet.
  - Omzet weet te genereren.
 • Welke drie categorieën businessmodellen zijn er?

  Revenuemodel
  Bedrijsstructuurmodel
  Geïntegreerde model
 • Volgens de de canvas-benadering van Osterwalder, voorziet een businessmodel in de volgende doelen..

  - De manier waarop een onderneming segmenteert en positioneert.
  - De manier waarop een onderneming toegevoegde waarde creëert voor de klanten.
  - De manier waarop en welke resources de onderneming aanwendt.
  - De manier waarop de onderneming omzet genereert.
  - De manier waarop de onderneming een duurzaam concurrentievoordeel kan behouden.
 • Wat zijn de componenten van het canvasmodel?

  - Klantsegmenten
  - Waardepropositie
  - Kanalen
  - Klantrelaties
  - Inkomsten stromen
  - Key-resources
  - Kernactiviteiten
  - Key partners
  - Kostenstructuur
 • 1.3 Businessmodellen vs. profitmodellen 19

 • Wat is het verschil tussen een businessmodel en een profitmodel?

  Een businessmodel geeft aan op welke wijze een onderneming omzet genereert en een profitmodel geeft aan op welke wijze een onderneming winst maakt.
 • 1.5 Integratie van businessmodellen en uitwerking van strategie 26

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is strategic alignment?

  Hiermee wordt de afstemming aangegeven waarmee een onderneming strategie, interne structuur en bedrijfsprocessen in onderlinge samenhang bestudeert en op één lijn probeert te krijgen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart