Samenvatting: Tax2

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van TAX2

 • 1 College 5a

 • 1.1.1 Bronnen van belastingrecht

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de bronnen van belastingrecht? (5)

  - Wetten en uitvoeringsbepalingen
  - Verdragen / EU-richtlijnen / EVRM
  - Jurisprudentie
  - Beleidsregels (pseudo-wetgeving)
  - Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • 1.1.2 Inleiding in de IB (Wet IB 2001)

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke artikelen geven aan wie belastingplichtig is?

  Art. 1.1 en 2.1 Wet IB.
 • Wat voor tarieven zijn er? En op welke boxen zijn ze van toepassing? Noem ook de artikelen.

  Progressief (draagkrachtbeginsel, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten). Dit ziet toe op box 1, zie art. 2.10 Wet IB.

  Proportioneel, box 2 en box 3. Zie art. 2.12 en 2.13 Wet IB.
 • Hoe werkt het boxenstelsel van box 1?

  Er wordt belasting betaald over inkomsten uit werk en woning. De tabel bestaat uit 4 kolommen. Kolom 3 bevat het bedrag dat in ieder geval aan belasting wordt betaald. Daarbij wordt over het bedrag dat het bedrag in kolom 1 te boven gaat een additioneel bedrag berekend aan de hand van het percentage in kolom 4.
 • Hoe werkt het boxenstelsel van box 2?

  Er is één vast bedrag aan belasting dat wordt betaald over het aanmerkelijk belang.
 • Hoe werkt het boxenstelsen van box 3?

  Er is één vast bedrag aan belasting dat wordt betaald over spaargeld en beleggingen.
 • Wat betreft de verliesverrekening van box 1?

  In 2023 zijn:
  - eigenwoningrenten
  - PGA, MKB-winstvrijstelling, TBS-vrijstelling
  - ondernemersaftrek

  maximaal aftrekbaar tegen 36,93%
 • 1.1.3 Onderneming

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe verdwijnt de bron winst uit onderneming?

  - Fictieve staking (overlijden, echtscheiding)
  - Overdracht en liquidatie
  - Ondernemer vestigt zich in het buitenland met onderneming
 • 1.1.5 Enkele fiscale faciliteiten

  Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is van de investeringsaftrek uitgesloten? Noem ook de wetsartikelen.

  - Bepaalde bedrijfsmiddelen (art. 3.45 Wet IB)
  - Bepaalde verplichtingen (art. 3.46 Wet IB)
 • Worden van de investeringsaftrek uitgesloten bedrijfsmiddelen en verplichtingen opgeteld bij het totale investeringsbedrag?

  Nee.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart