Samenvatting: Vvgi

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van VVGI

 • 1 Deel 1: Productiefase Ex vragen

 • 1.1 Ex vragen

  Dit is een preview. Er zijn 53 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke van de onderstaande beweringen is juist?A) Melkkoeien produceren gemiddeld 12000kg melk per jaarB) Het aantal melkveebedrijven neemt lichtjes toeC) Vleeskalveren worden geslacht op 6-8 maandenD) Een gemiddelde melkkoe kalft 8 keer tijdens haar levensloop

  C
  (kalft 3-4 keer??)
 • Biologische bedrijven....A) Staan in voor 10% van de Belgische voedingB) Mogen slechts een beperkt aantal dieren per ha gebruikenC) In België produceren onvoldoende volgens vraag van de consumentD) Mogen kunstmeststoffen gebruiken bij voederteelt

  B & C
 • Welke aspecten maakt/maken deel uit van de interne bioveiligheid van een veebedrijf?A) gebruik van quarantaine stalB) reinigen en ontsmetten van de stalC) gezondheidsstatus van aangekochte dierenD) weren van huisdieren uit de stal

  B (&D, want HD zijn van dat eigen bedrijf...)
 • Welke uitspraak(en) aangaande aviaire influenza is/zijn NIET juist?A) België is officieel vrij, maar uitbraken treden af en toe opB) wellicht zijn alle vogelsoorten gevoeligC) eenden en watervogels vertonen het meest symptomenD) trekvogels kunnen het virus overbrengen van Azië naar Europa

  C (juist het minst!!)
 • Welke van de volgende uitspraak(en) aangaande pathogenen in dierlijke producten is/zijn juist?A) symptomen van Stafylokokken voedselinfecties treden op na 2-5 dagenB) symptomen van Campylobacter voedselinfecties treden op vanaf 4 uurC) Salmonella is de op 1 na belangrijkste voedselpathogeen in de EUD) het aantal officieel geregistreerde gevallen is 20% van het totaal aantal besmettingen

  C
  (D= minder dan 5%)
 • Bij de openvragen:Toelichten van sectorenVerklaar hoe de intensieve veehouderij tot stand is gekomen... (na 2WO: voedselzekerheid, de hedendaagse drijvende kracht: goedkoop voedsel)Bespreek 3 nadelen van de intensieve veehouderij: (geef echt 3 verschillende!!)Zie ufora

  Ja
 • Wat betekent autocontrole voor veebedrijven?

  Alle schakels in de voedselketen zijn verplicht aan autocontrole te doen, voor veebedrijven specifiek betekent dit: 
  zich houden aan algemene hygiëne voorschriften, bijhouden van een register voor de aan-en afvoer van voeders, meststoffen en dieren, en het gebruik van diergeneesmiddelen en plantenbeschermingsmiddelen.
 • Bespreek het begrip autocontrole in zijn algemeenheid:

  Autocontrole is het geheel van maatregelen die alle ondernemers in de voedselketen zelf moeten nemen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen voldoen aan:
  1) wettelijke voorschriften aangaande voedselveiligheid, 2) de kwaliteit van de producten waarvoor FAVV bevoegd is, 3) de traceerbaarheid en 4)  het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften
 • Wat is het belang van drinkwater voor zoönotische agentia?

  Bepaalde zoönotische agentia, bv de bacterie Campylobacter, kan niet lang overleven in een droge omgeving maar wel in een vochtige. Drinkwater vormt dus een ideale leefomgeving om voor langere tijd aanwezig te zijn en dus zo ook de kans vergroten dat de bacterie dieren zal besmetten. Drinkwater vormt dus een bron van infecties indien deze niet geregeld wordt gecontroleerd en gezuiverd.
 • Waarom is de problematiek van antimicrobiële resistentie belangrijk?

  Het is belangrijk om dat het hele nadelige gevolgen met zich meebrengt voor zowel dieren als de mens.
  Bij dieren: het kan leiden tot therapiefalen, verlenging van de behandelingsduur of zelfs een beperkte keuze aan AB om de aandoening te behandelen. 
  In geval van een zoönose kan zo'n resistente kiem ook overspringen op de mens en zal de behandeling bij de mens ook beperkt zijn.

  De sectoren met het hoogste AB verbruik zijn:
  1) pluimvee
  2) varkens
  3) vleeskalveren

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart