Samenvatting: Wft Basis

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van WFT Basis

 • 2 Voorbeelden

  Dit is een preview. Er zijn 40 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen een aanbieder, bemiddelaar en adviseur?

  Aanbieder: dienstverleners die producten ontwikkelen en dit aanbiedt aan de klant. (verzekeraars, banken en pensioenfondsen)
  Bemiddelaar: verkoopt producten aan de aanbieder
  Adviseur: beveelt diensten aan obv wensen, doelstellingen en risicobereidheid.
 • Wat doet een aanbieder: bank? (V en P)

  1. Zorgen voor betalingsverkeer
  2. Substitutie: het omzetten van contact naar giraal geld
  3. Transformatiefunctie: bank trekt geld aan van spaarders, en zet het uit in kredieten die passen van de wensen van de geldvragers (verschil ertussen? Rentemarge)
  4. Funding: het aantrekken van geld
 • Wat is een kredietrisico en hoe noem je dit ook wel?

  Het risico dat het uitgeleende geld niet wordt terugbetaald. Dit noem je ook wel eens een debiteurenrisico.
 • Hoe voorkom je renterisico?

  Als de bank ervoor zorgt dat de looptijd van de aangetrokken financiële middelen gelijk is aan de looptijd van de uitgezette middelen. (Matching) Hierdoor zal een wijziging van rente geen invloed hebben op de financiële situatie. (Mismatchen) Winst voor een bank voor een hoge rentemarge.
 • Hoe komt een bank aan zijn tekorten? En wat is het nadeel van (teveel) liquide middelen?

  Geld lenen bij (DNB)
   Als een bank teveel LM aanhoudt, wordt er inkomensverlies geleden. Hierbij ontvangt de bank geen rentevergoeding.
 • 3 Diversen/1-5

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Sinds 1 oktober 2014 hanteert het Kifid een nieuwe procedure, om een geschil zo efficiënt mogelijk op te lossen. Hierbij worden een aantal stappen doorlopen.Zet onderstaande stappen in de juiste volgorde:1.Juridische toets.2.Geschillencommissie.3.Ombudsman.4.Intake.5.Commissie van Beroep.

  4,1,3,2,5
 • Wat betekent de wet van grote aantallen?

  Totale hoogte van de te verwachten verzekeringsuitkeringen steeds zekerder wordt, naarmate de groep die zich verzekert groter wordt.. De verzekeraar berekent dan ook met landelijke of regionale statistische gegevens hoe groot de kans op schade is en hoe groot de gemiddelde schade omvang is.
 • Roderick heeft een klacht over zijn bank. Deze wil hij indienen bij het KiFID. Hij heeft gehoord over de mogelijkheden om klachten online in te dienen. Welk voordeel heeft dit voor Roderick?

  Door de klacht online in te dienen kan hij de behandeling van de klacht volledig volgen.

  Feedback
  Consumenten kunnen sinds juli 2015 hun klacht ook online indienen. Dit brengt als voordeel met zich mee dat de consument de behandeling van de klacht volledig online kan volgen. Dit betekent echter niet dat de klacht sneller in behandeling wordt genomen, of dat Roderick gelijk kan zien of zijn klacht in behandeling wordt genomen. Om dit te zien kan hij wel gebruik maken van de sneltest.
 • Wat is een voordeel van herverzekeren?

  Om zoveel mogelijk verzekeringen te sluiten en de risico's zoveel mogelijk te spreiden. 

  De verzekeraar verzekert dan een deel van de door hem geaccepteerde risico's bij een andere verzekeraar.
 • Geldgevers wordt gevraagd een project financieel te ondersteunen en in ruil daarvoor krijgen ze een niet-financiële tegenprestatie.Van welke vorm van crowdfunding is hier sprake?

  Reward based crowdfunding
  Feedback
  Sponsoring en reward based crowdfunding zijn het financieel ondersteunen van een project, waar (meestal) een niet-financiële tegenprestatie tegenover staat.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart