Samenvatting: Wft Leven | Bank, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van wft leven | Bank en verzekeringswezen

 • 1 Drie Pijlers

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Drie pijlers

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Ons stelsel mbt toekomstvoorzieningen bestaat uit drie pijlers. Welke zijn dat?

  Pijler 1:

  Overheidsvoorzieningen:

  • Lang Leven risico AOW
  • Kort Leven risico ANW

  Pijler 2:

  Arbeidsgebonden voorzieningen/werknemersverzekeringen:

  • Lang leven risico: Ouderdomspensioen
  • Kort leven risico: Partner en wezen pensioen
  • Arbeidsongeschiktheid: WIA en arbeidsongeschiktheid excedent pensioen
  • Werkloosheid: WW

  Pijler 3

  Privé voorzieningen

  • Lang leven risico: Lijfrente, kapitaalverzekering, spaarrekening effecten enz.
  • Kort leven risico: Nabestaande lijfrente, ORV enz.
  • Arbeidsongeschiktheid: Woonlastenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Werkloosheid: Woonlastenverzekering

   

   

 • Per wanneer is de spaarloonregeling vervallen? Per wanneer is de Wet Levensloop vervallen?

  Beiden per 1-1-2012

  Mbt Levensloop:

  • Saldo < 3.000 je mag niet meer bijstorten
  • Saldo > 3.000 je mag nog bijstorten echter bij inleg wordt geen levensloopkorting meer opgebouwd

  Deelnemers kunnen saldo 1X opnemen. Slechts 80% van de opname wordt dan belast

  Daarnaast mogen mensen met bestaand saldo > 3.000 gebruik maken van voordelen tot 31-12-2021

 • 2 Sociale Zekerheid..

  Dit is een preview. Er zijn 29 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke wijze vindt de financiering van sociale verzekeringen plaats?

  Via het omslagstelsel . Uitkeringen worden betaald door degene die op dat moment premie betalen

 • Wie is belast met de uitvoering van de ziektewet, wia, wao, ww en tw?

  UWV

 • Voor welke groepen geldt de zogenaamde houdbaarheidsbijdrage oftewel Bos belasting

  Voor mensen geboren na 1-1-1946 (zijn nu dus al 67 jaar)

 • Welke drie vormen van uitkering vormt de ANW?

  1. Nabestaandenuitkering
  2. Halfwezenuitkering
  3. Wezenuitkering
 • Wat zijn de voorwaarde voor Halfwezenuitkering?

  Een kind verzorgen jonger dan 18 jaar en wordt uitgekeerd aan achterblijvende partner. Uitkering vervalt niet als ouder hertrouwt of gaat samenwonen.

   

  Uitkering vervalt wel zodra

  • jongste kind 18 jaar wordt
  • nabestaande AOW leeftijd heeft bereikt
  • kind geadopteerd wordt door nieuwe partner van overlevende ouder
 • Is de ziektewet na de komst van de WULBZ afgeschaft?

  Nee: Iedere werknemer is nog steeds verzekerd via de ziektewet echter  de meeste werknemers kunnen bij ziekte geen aanspraak maken op een wettelijke uitkering (ze krijgen immers geld via de WULBZ). De ziektewet is een vangnet voor werknemers zonder arbeidsovereenkomst. Uitkering is minimaal 70% laatst genoten salaris met maximum van 70% max dagloon

 • Voor welke werknemers geldt vangnet ziektewet en wet arbeid en zorg?

  • Zwangere of pas bevallen werknemers
  • Zieke werklozen
  • Oproepkrachten
  • Personen die orgaan doneren
  • Ex arbeidsongeschikten die werk hervatten en dan opnieuw ziek worden
  • Thuiswerkers
  • Vrijwillig verzekerden
  • Stagiaires
  • Werknemers met tijdelijke contracten
 • Sociale verzekeringen kunnen onderverdeeld in: Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen   Voor wie gelden de volksverzekeringen en geef voorbeelden? Voor wie gelden werknemersverzekeringen en geef voorbeelden

  • Volksverzekeringen: Gelden voor alle ingezetene. Voorbeelden zijn AOW, ANW en AWB
  • Werknemersverzekeringen: Gelden uitsluitend voor werknemers. Voorbeelden zijn ZW, WIA WW. Premie is een percentage van het loon en worden betaald door werkgever en werknemer

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart