Samenvatting: Aarde, Mens En Milieu 2

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Aarde, mens en milieu 2

 • 1.1 Milieuproblemen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen menselijk ingrijpen in de natuur in de geschiedenis en nu?

  In verre verleden: zwak en oppervlakkig, mens sterk afhankelijk van de natuurlijke omgeving
  Heden: grootschalig en onomkeerbaar, minder afhankelijk
 • Wat is binnen de DPSIR-systematiek een Driver?

  Onze behoeften die de basis van onze activiteiten vormen. 
  Bv. productie van voedsel, goederen en diensten
 • Waarom wordt ingegrepen in het milieu?

  1. bescherming (klimaat, roofdieren)
  2. verwerving gewenste natuurproducten (voedsel, water, energie, grondstoffen)

  Wanneer een probleem: als de draagkracht overschreden wordt!

 • Wat is binnen de DPSIR-systematiek een Pressure?

  De druk die wij op de natuurlijke hulpbronnen en het milieu uitoefenen om aan onze behoeften te voldoen.
  Bv. uitstoot van broeikasgassen, kappen van regenwoud
 • Hoe wordt omgegaan met de draagkracht van het milieu?

  Draagkracht Milieu: ** dynamisch ** cultureel bepaald


  Verzamel- en jacht maatschappij: leven van wat de natuur brengt
  Agrarische maatschappij: planten kweken en dieren verzorgen t.b.v de mens, bewerken bodem
  Industriele maatschappij: natuurlijke hulpbronnen voor grondstoffen en energie, bewerken materialen voor menselijk gebruik
 • Wat is binnen de DPSIR-systematiek een State?

  De fysische, chemische en biologische toestand van het milieu.
 • Wat is een milieuprobleem en welke dimensies spelen een rol?

  Verstoring van de relatie tussen milieu en samenleving.


  1. fysiek: verandering in fysieke omgeving
  2. maatschappelijk: verandering in toestand fysieke omgeving door menselijk handelen
  3. normatief: is 2 hetgeen als onaanvaardbaar wordt beschouwd.


  ad 3: niet iedereen ervaart de verandering als onaanvaardbaar. Pas als grote groepen dit doen wordt het een milieuprobleem (wordt sociaal-cultureel en politiek bepaald)
 • Wat is binnen de DPSIR-systematiek een Impact?

  De effecten van de milieukwaliteit op de welvaart en het welzijn van de mens en op de natuurlijke elementen en ecosystemen.
  Bv. verhoogd sterftecijfer door fijnstof, dalende biodiversiteit
 • Welke recente periodes kunnen worden onderscheiden mbt milieuproblematiek?

  1. 1968-1973: vervuiling, water, bodem en lucht, geluidshinder, opraken grondstoffen
  2. 1974-1980: eindigheid van voorraden olie, gas en steenkool
  3. 1981-1985: besef dat milieuproblemen mondiaal zijn; milieutechnologie kan ook winstgevend zijn
  4. 1986-heden: duurzame ontwikkeling, definitie van milieuproblemen.

  Milieuvraagstukken kunnen niet los van ontwikkeling (armoede bestrijding) worden gezien.
 • Wat is binnen de DPSIR-systematiek een Response?

  De maatregelen die we nemen om milieuproblemen te adresseren.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart