De vorming van de Alpen - de kaart

4 belangrijke vragen over De vorming van de Alpen - de kaart

Een landschap kan op  verschillende manieren voorgesteld worden. Welke en leg ze uit.

- voorstelling door middel van een foto: op een foto kunnen we de verschillende landschapselementen herkennen.
- voorstelling door middel van een orthofoto: dit zijn digitale luchtfoto's. Door middel van computers worden ze gecorrigeerd zodat ze nog nauwkeuriger zijn dan gewone luchtfoto's. Het kan gebruikt wordt voor bv. Het opmeten van percelen.
- voorstelling door middel van een kaart: op een kaart kunnen we een landschap veel duidelijker voorstellen in vergelijking met een foto. Er wordt gebruik gemaakt van een schaal, kleur, straatnamen, ...

Er zijn 2 soorten schalen. Welke? Leg ze uit.

- de breukschaal: de breukschaal geeft aan hoeveel keer dat de werkelijkheid verkleind of vergroot wordt. Voorbeeld: de schaal is 1/1000 dan betekent dit dat 1cm op de kaart 1000cm in wekelijkheid is. Als de werkelijkheid verkleind wordt dan is de noemer altijd kleiner dan de teller (1/100). Bij een vergrootte werkelijkheid is de noemer altijd groter dan de teller (100/1)
- de lijnschaal: dit is een lijnstuk waarop de overeenstemmende werkelijke afstand staat weergegeven.

Wat is de afstand in vogelvlucht en de afstand over een bepaalde weg?

- afstand in vogelvlucht: dit is de afstand in 1 lijn tussen 2 punten. Vb. Afstand in vogelvlucht tussen Brussel en Gent (1 rechte lijn)
afstand over een bepaalde weg: dit is de afstand die we in stukken meten en de totale afstand wordt na de som van de deelafstanden bekomen. Vb. Afstand van Brussel naar Gent via Oudenaarde (eerst van Brussel naar Oudenaarde en dan van Oudenaarde naar Gent: deze afstanden bij elkaar tellen)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke thematische kaarten zijn er?

- geografische kaarten: dit is een kaart waarop de topografie van een groter gebied sterk vereenvoudigd is weergegeven. De schaal is kleiner dan 1/100 000
- de natuurkundige of fysische kaarten: deze kaarten stellen natuurkundige elementen voor en hebben een schaal die kleiner is dan 1/100 000. Vb. Rivieren, hellingen, begroeiing, ...
- de staatkundige kaarten: deze stellen de menselijke landschapselementen voor, vb. Grenzen van provincies en landen, belangrijke wegen, ...
- de economische kaarten: deze geven info over de landbouw, de industrie, het toerisme, het verkeer, ... Van een bepaalde regio
- de bevolkingskaarten: deze geven info over de spreiding van de bevolking, vb. Bevolkingsdichtheid, ...

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo