De opbouw van de atmosfeer - het belang van de atmosfeer

3 belangrijke vragen over De opbouw van de atmosfeer - het belang van de atmosfeer

Welk gas komt het meeste voor in de atmosfeer en wat houdt de atmosfeer samen?

Stikstof komt het meeste voor
de zwaartekracht houdt het samen.

Als we de atmosfeer van de Aarde vergelijke met die van Mars, wat kunnen we dan besluiten?

De atmosfeer van Mars bestaat bijna volledig uit CO2, de atmosfeer van België bestaat voornamelijk uit stikstofgas.

Hoe kan je verklaren dat er nu veel minder CO2 aanwezig is in onze atmosfeer in vergelijking met vroeger?

Door fotosynthese werd in de loop van de tijd CO2 omgezet in zuurstofgas. Het CO2 werd in de planten opgeslagen en is zo via processen terechtgekomen in de aardkorst. De stikstofgas, die nu overheersend is werd gehaald uit de aardkorst.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo