Een duurzaam leefmilieu - het broeikaseffect - mogelijke oplossing

3 belangrijke vragen over Een duurzaam leefmilieu - het broeikaseffect - mogelijke oplossing

Wat zijn de oplossingen bij de opslag van CO2?

 • Aanplanten van bomen. Ze nemen CO2 op uit de atmosfeer en produceren zuurstof.
 • organische landbouw ipv intensieve landbouw. Rottend organisch plantenmateriaal in de bodem is rijk aan CO2. Wanneer men de grond niet bewerkt kan die koolstof zich niet vermengen met zuurstof tot de vorming van CO2.
 • opslag van emissies. De broeikasgassen die uit industriële schoorstenen komen kunnen geïnjecteerd worden in verlaten gas- en olieboorputten
 • carbonaatgesteente. Theoretisch is het mogelijk om CO2 in op calcium gebaseerde gesteenten te pompen die daarmee gaan reageren en het vasthouden.

Wat zijn de oplossingen bij alternatieve energie?

 • Windmolens:
 • zonne-energie:
 • nucleaire energie: blijft problematisch omwille van de gevaren en de stockage van de gebruikte radioactieve brandstof.
 • brandstofcellen: steeds meer wagens op de markt die hierop rijden

Wat zijn de oplossing bij conservatie?

 • Isolatiemateriaal en zuinige lampen doen de vraag naar energie dalen
 • decentraliseren van de grote elektriciteitsnetwerken. Soms is het efficiënter kleine lokale turbine te hebben dan aangesloten te zijn op een massief net
 • openbaar vervoer stimuleren
 • verhogen brandstofprijzen voor wagens. Kan kleinere zuinigere wagens aantrekkelijk maken.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo