Bergen en zee - migraties

4 belangrijke vragen over Bergen en zee - migraties

Wat is immigratie en emigratie?

 • Immigratie: zijn inwijkingen. Een immigrant is een inwijkeling en is in een land komen wonen.
 • emigratie: zijn uitwijkingen. Een emigrant is een uitwijkeling en heeft zijn geboorteland verlaten om in een ander land te gaan wonen.

Wat is een positief en een negatief migratiesaldo?

 • Positief migratiesaldo: dit is een vestigingsoverschot. De immigratie is groter dan de emigratie.
 • negatief migratiesaldo: dit is een vertrekoverschot. De emigratie is groter dan de immigratie.

Wat zijn push en pull factoren?

 • Push factoren: zijn de omstandigheden en de redenen om uit een gebied weg te gaan. De mensen worden uit hun omgeving weggeduwd.
 • pull factoren: zijn redenen om naar een gebied toe te trekken. Mensen worden door een bepaalde regio aangetrokken.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van migratie?

Negatieve of geringe economische groei
een ongelijke inkomensverdeling
overbevolking en een hoge bevolkingsgroei
hoge werkloosheidspercentage
gewapende conflicten eb etnische zuiveringen
schendingen van de mensenrechten
vervolgingen
natuurrampen
zwak bestuur

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo