Demografie - demografische transitie - definitie

5 belangrijke vragen over Demografie - demografische transitie - definitie

Wat weet je van fase 1 in het transitieproces?

Dit is de agrarische - ambachtelijke fase. Het wordt gekenmerkt door een lage groei, dat komt door:
 • hoog geboortecijfer en hoog sterftecijfer
 • samenleving gekenmerkt door landbouw en ambachten 
  • pas trouwen als een man het gezin kan onderhouden
  • hoog geboortecijfer dat reageert op het sterftecijfer.
 • sterftecijfer weerspiegelt economische, politieke en medische omstandigheden
 • hoge kindersterfte
 • korte levensverwachting

Wat weet je van fase 2 in het transitieproces?

Dit is de proletarische fase.
 • aanvankelijke stijging geboortecijfer
  • werk in industrie maakt eerder trouwen mogelijk
 • sterftecijfer daalt versneld
  • grotere voedselzekerheid
  • ontwikkeling medische wetenschap
  • verbetering hygiëne
  • aanleg waterleiding
  • aanleg riolering
 • levensverwachting neemt toe.

Wat weet je van fase 3 in het transitieproces?

Dit is de moderne fase.
 • sterke daling geboortecijfer
  • sociale en mentale verstedelijking
  • ontkerkelijking
  • n a1965 anticonceptiepil
  • kind wordt economic burden
   • woonsituatie, scholing, opvoeding, tijdsbeslag
   • betere pensioenvoorzieningen
 • daling sterftecijfer stopt
  • door ontgroening. 
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat weet je van fase 4 in het transitieproces?

Dit is de post-transitie fase.
 • demografische transitie voltooid
 • laag geboorteniveau
  • verbeterde maatschappelijke positie van de vrouw
   • later trouwen
   • geboortebeperking
 • laag sterfteniveau
  • uitstekende gezondheidszorg
  • grote voedselzekerheid
 • lage demografische druk
 • vergrijzing zet in 

Wat weet je van fase 5 in het transitieproces?

Dit is de postmoderne fase.
 • zeer laag geboortecijfer
 • sterftecijfer neemt toe
 • vergrijzing
 • toenemende spanning op arbeidsmarkt
 • toenemende demografische druk. 

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo