Basisboek - de lithosfeer - mineralen en gesteenten

3 belangrijke vragen over Basisboek - de lithosfeer - mineralen en gesteenten

Wat zijn gesteenten en mineralen?

  • Gesteenten: zijn de vaste stoffen van de aardkorst en zijn opgebouwd uit mineralen.
  • mineralen: zijn de kleinste homogene bestanddelen van gesteenten en hebben een vaste scheikundige formule. Ze zijn opgebouwd uit chemische elementen zoals: zuurstof, silicium, aluminium, calcium, ijzer, natrium, kalium, ...

In welke 3 soorten kunnen we stollingsgesteenten onderverdelen?

  • Dieptegesteenten
  • uitvloeiingsgesteenten
  • ganggesteenten

Door wat ontstaan metamorfe gesteenten?

Deze ontstaan door herkristallisatie onder hoge druk en bij hoge temperatuur. De hoge druk kan ontstaan door bovenliggende lagen of door botsing van twee lithosfeerplaten. De hoge temperatuur kan ontstaan worden door opstijgend magma.
voorbeeld: marmer en gneiss.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo