Ruimtelijke ordening in de stad en het platteland - stadspatronen - soorten bebouwde kernen

3 belangrijke vragen over Ruimtelijke ordening in de stad en het platteland - stadspatronen - soorten bebouwde kernen

Wat zijn de soorten bebouwde kernen?

- de plattelandskern:
- de verstedelijkte kern
- stedelijke kern :

Geef de kenmerken van de verstedelijkte kern.

- een grotere kern van geconcentreerde bebouwing
- buiten de kern is er nog een duidelijke open ruimte zichtbaar
- het centrum is groter, met voornamelijk gesloten bebouwen. Rond het centrum treffen we wijken aan met halfopen en open bebouwing aan
- de inwoners kunnen van veel functies genieten: hun dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse benodigdheden kunnen in een verstedelijkte kern voorzien worden.

Geef de kenmerken van de stedelijke kern.

- een heel grote oppervlakte met een heel grote kern van geconcentreerde bebouwing
- weinig open ruimte
- groot centrum met gesloten bebouwing en daarrond dichtbebouwde wijken met gesloten bebouwing. De stadsrand bestaat uit halfopen en open bebouwing en uit lintbebouwing.
- zeer veel verschillende functies: zowel voor dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of nog zeldzamere behoeften.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo