Exogene processen - riviererosie

4 belangrijke vragen over Exogene processen - riviererosie

Wat is verticale en laterale erosie?

 • Verticale erosie:
  • uitschuren van de bedding
  • diepte is begrenst door de erosiebasis = monding van de rivier
  • dalvorming
 • laterale erosie
  • treedt vooral op in bochten van de rivieren.

Wat zijn verwilderde rivieren?

Dat is wanneer een rivier in meerdere beddingen naast mekaar stroomt

Via wat gebeurd het transport van het puin in rivieren?

 • Oplossing (voorbeeld: zouten)
 • suspensie (zwevende korrels klei en leem)
 • saltatie (rollend en springend), dit versterkt het uitschurend effect.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer is er een afzetting door rivieren?

Wanneer de energievoorraad afneemt, zoals bij een plotse snelheidsvermindering, wordt het vervoerde materiaal afgezet = sedimentatie. Een alluviale vlakte is de dalbodem tot waar een rivier kan overstromen.

overstromingen komen voor kort na of tijdens overvloedige regenval en bij het smelten van sneeuw. Juist dan vervoeren de rivieren veel puin.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo